Dječji vrtić "Jelenko"

DJEČJI VRTIĆ "JELENKO"

Adresa:Trg Gospe Voćinske 2,

Voćin 33 522

OIB: 73958738324

IBAN: HR4224120091120001133,Slatinska banka

Mob:099 531 8388

Tel/Fax: 033 565 189

E-mail:djecji.vrtic.jelenko@vt.t-com.hr

Ravnateljica:Marica Bićanić Krupa 

Na temelju članka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Jelenko Voćin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 04. lipnja 2019. godine raspisuje

JAVNI POZIV

o upisu djece u program predškole za pedagošku godinu 2019./2020. na području Općine Voćin

 

            I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

 

Dječji vrtić JELENKO VOĆIN primat će zahtjeve za upis djece u programe predškole

 

od 07. lipnja do 14. lipnja 2019. godine od 09,00 h do 12,00 h

 

           

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

 

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću),

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave),

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta i roditelja.

 

                       

III. OBJAVA REZULTATA UPISA                      

                                  

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića najkasnije do kraja kolovoza tekuće godine.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti prigovor Komisiji odnosno Upravnom vijeću vrtića  u roku od 8 dana od dana oglašavanja  rezultata upisa.

 

 

                                                                                                                      DJEČJI VRTIĆ JELENKO VOĆIN
Na temelju članka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Jelenko Voćin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 04. lipnja 2019. godine raspisuje

JAVNI POZIV

o upisu djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. na području Općine Voćin

 

Dječji vrtić JELENKO VOĆIN primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

 

 

od 07. lipnja do 14. lipnja 2019. godine od 09,00 h do 12,00 h

 

           

  • DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

 

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću),

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave),

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta i roditelja,

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,

5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

 

  • PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

 

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Općine Voćin za upis djece u redovite programe prednost će, za upis imati djeca sukladno Kriterijima za upis djece u vrtić.

 

  • OBJAVA REZULTATA UPISA                

                                  

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića najkasnije do kraja kolovoza tekuće godine.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti prigovor Komisiji odnosno Upravnom vijeću vrtića  u roku od 8 dana od dana oglašavanja  rezultata upisa.

 

  • UPIS 

 

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u roku od 15 dana od početka pedagoške godine.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

 

Nakon upisa djeteta roditelj je obvezan:

- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa utvrđuje se u skladu s aktima Općine Voćin, ovisno o vrsti i trajanju programa.

                                                                                                              DJEČJI VRTIĆ JELENKO VOĆIN
Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN br. 29/97, 47/99  i 35/08.) , čanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07i 94/13) i članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „JELENKO“ Voćin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „JELENKO“ Voćin na sjednici održanoj dana 24. travnja 2018.g., raspisuje

N A T J E Č A J


za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića Dječjeg vrtića „JELENKO“


Tekst natječaja u nstavku:  

Natječaj_za_izbor_ravnatelja.PDF