Dječji vrtić "Jelenko"

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN br. 29/97, 47/99  i 35/08.) , čanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07i 94/13) i članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „JELENKO“ Voćin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „JELENKO“ Voćin na sjednici održanoj dana 24. travnja 2018.g., raspisuje

N A T J E Č A J


za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića Dječjeg vrtića „JELENKO“


Tekst natječaja u nstavku:  

Natječaj_za_izbor_ravnatelja.PDFDJEČJI VRTIĆ "JELENKO"Adresa:Trg Gospe Voćinske 2,Voćin 33 522OIB: 73958738324IBAN: HR4224120091120001133,Slatinska bankaMob:099 531 8388Tel/Fax: 033 565 189 E-mail:djecji.vrtic.jelenko@vt.t-com.hrRavnateljica:Marica Bićanić Krupa