Izjava o nepostojanju sukoba interesa

U skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Općinski načelnik kao predstavnik Općine Voćin kao naručitelja u postupcima javne nabave daje slijedeću

I  Z J A V U

o postojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

Tekst izjave u prilogu.

  Izjava_o_postojanju_sukoba_interesa_-_Predrag_Filić.PDFIZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

U skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11), Općinski načelnik kao predstavnik Općine Voćin kao naručitelja u postupcima javne nabave dao je Izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Tekst izjave u prilogu.

Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa.pdf