Političke stranke

 

 

 

 

 

  1. Hrvatska demokratska stranka (HDZ)
  2. Hrvatska stranka prava (HSP)
  3. Hrvatska narodna stranka (HNS)
  4. Hrvatska seljačka stranka (HSS)
  5. Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS)
  6. Hrvatski demokratski sabor Slavonije i Baranje (HDSSB)
  7. Socijal demokratska partija (SDP)
  8. Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
  9. Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS)