Proračun

P R I J E D L  O G

PRORAČUNA OPĆINE VOĆIN ZA 2018.  GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu, kao  i članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općinski načelnik općine Voćin stavlja na uvid javnosti nacrt prijedloga proračuna Općine Voćin za 2018. godinu, kao osnovnog dokumenta za poslovanje Općine
Voćin, a radi uvida javnosti i svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava Općine Voćin.

Sve prijedloge, primjedbe i pitanja vezane uz prijedlog proračuna Općine Voćin za 2018. godinu mogu se dostaviti do 24. studenoga 2017. godine na slijedeći način:

-          poštom – putem faksa – 033 565 030,

-          putem elektronske pošte; opcinavocin@net.hrPrijedlog_-_Proracun_Opcine_Vocin_za_2018_godinu.rtf