Plan nabave

Plan nabave 2019.


Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Općine Voćin za proračunsku godinu 2019., objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske


 (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).Plan nabave 2018.


Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Općine Voćin za proračunsku godinu 2018., objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske


 (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

III._Izmjene_plana_nabave_Općina_Voćin_za_2018..xls

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), u skladu sa Proračunom općine Voćin, te članka 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13. i 2/15. ), Općinski načelnik Općine Voćin donosi sljedeći

 

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINUPlan_Nabave_za_2017._godinu.pdf

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), u skladu sa Proračunom općine Voćin, te članka 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13. i 2/15. ), Općinski načelnik Općine Voćin donosi sljedeći


PLAN BAGATELNE NABAVE ZA 2017. GODINU


Plan_bagatelne_nabave_za_2017._godinu.pdf
Na temelju ¿lanka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), u skladu sa Prora¿unom op¿ine Vo¿in, te ¿lanka 40. Statuta Op¿ine Vo¿in ( Slu¿beni glasnik broj 2/13. ), op¿inski na¿elnik Op¿ine Vo¿in donosi sljede¿i

 PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

Plan_nabave_op¿ine_Vo¿in_za_2015._godinu.pdf

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Izmjene_i_dopine_Plan_Nabave_za_2015._godinu.pdfNa temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/2011, 83/13 i 143/13), u skladu sa Proračunom općine Voćin, te članka 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13. ), općinski načelnik Općine Voćin donosi sljedeći

                  PLAN NABAVE ZA  2014. GODINU


Plan_Nabave_2014.doc