Park u Voćinu

Park je smješten u središnjem dijelu Voćina i s jedne je strane omeđen magistralnom cestom uz koju teče rijeka Jovanovica, a s druge strane rijekom Đedovicom. Te se dvije rijeke na rubnom dijelu parka spajaju u rijeku Voćinku. Nastao je uz dvorac Janković koji je urušen, a ima status spomenika parkovne arhitekture.

Park se proteže na površini pd 6 ha, a trenutno je u nadležnosti Zavoda za zaštitu prirode, Republika Hrvatska.

 

Zdravstveno stanje parka je relativno dobro ali je potrebno izvršiti dodatna čisšćenja i sanitarnu sječu, te ukloniti trula i urušena stabla.