Park prirode "Papuk"

 

Park prirode "Papuk" smjestio se u gorskim predjelima Papuka, a parkom prirode proglašen je 23. travnja 1999. 2007. godine Papuk je zbog vrijednog geološkog naslijeđa posta dijelom europske i svjetske asocijacije geoparkova i prvim geoparkom u Hrvatskoj - Papuk Geopark. Glavno obilježje istočnog dijela Hrvatske, Slavonije su nizinske ravnice s velikim kultiviranim područjima. Iz te ravnice koja je nekada bila dno Panonskog mora izdižu se planine na gotovo tisuću metara nadmorske visine. Jedna od tih planina je i Papuk - najljepša planina u Slavoniji.

Geomorfološke, klimatske i vegetacijske karakteristike Parka prirode "Papuk" osiguravaju odlična prirodna staništa za brojne biljne i životinjske vrste. Šumska vegetacija pokriva više od 96% područja. Dominantna vrsta drveća je bukva. Ovdje žive gotovo svi predstavnici srednjoeuropske faune, no prije 200 godina ovo područje je također bilo nastanjeno medvjedima, vukovima i risovima. Danas su guste šume Papuka stanište i utočište jelena, srna divljih svinja, lisica, kuna... Papuk pruža odlična staništa i brojnim vrstama ptica i međunarodno je vrlo važno područje za ptice. Ponor Uviraljka je važno zimovalište za šišmiše. Gotovo 1300 vrsta biljaka (više od četvrtine cijele Hrvatske flore) raste na Papuku. Najugroženije i zaštićene vrste biljaka rastu na travnjacima i drugim nešumskim područjima.


Opći podatci


 • Obuhvat: Područje planine Papuk i dijela Krndije
 • Površina: 336 km2
 • Najviši vrhovi: Papuk, 953m i Ivačka glava, 913m
 • Akti i godišnja proglašenja: Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" (N. N. 45/99), 1999. godine
 • Županije: Virovitičko-podravska županija i Požesko-slavonska županija
 • Gradovi: Orahovica i Kutjevo
 • Općine: Voćin, Velika, Orahovica, Kutjevo, Kaptol, Brestovac i Čačinci

 

Posebno zaštićenja područja


Unutar Parka prirode "Papuk" nalaze se brojna područka koja imaju veći stupanj zaštićenosti nego ostali dijelovi parka. Status posebno zaštićenih područja dobili su zbog svojih neuobičajenog značajki koje ih manifestiraju kao jedistvene u području, regiji, zemlji ili čak i šire.

 • Jankovac: zbog izuzetnih prirodnih ljepota Jankovac je 1955. godine proglašen zaštićenom Park-šumom. Na Jankovcu je izgrađena "Grofova poučna staza" koja prolazi najljepšim dijelovima Park-šume.
 • Rupnica: u blizini mjesta Voćin u sjeverozapadnom dijelu Parka smješten je jedinstveni geološki spomenik priride "Rupnica". Rupnica je još 1948. godine proglašena prvim geološkim spomenikom prirode u Hrvatskoj.
 • Sekulinačka planina: oko 150 godina stara šuma bukve i jele zaštićena je 1966. godine kao posebni rezervat šumske vegetacije na površini od 8 hektara.
 • Stari hrastovi: stari hrastovi su zaštićeni kao spomenik prirode 2005. godine. Visina stabala je oko 33m, a stara su oko 420 i 500 godina.
 • Stanište tise: stanište tise zaštićeno je kao spomenik prirode 2005. godine. Proteže se na površini od 0,72 hetkara. Nekada je Papuk bio bogat tisovom šumom što nam potvrđuju brojni toponimi (Tisovac, Tisica, Tisov potok).
 • Pliš-Mališćak-Turjak-Lapjak: Specijalni floristički rezervat koji je dobio ime po četiri susjedna brda na kojima se nalazi.

 

 

Kulturno-povijesna baština


Na prostoru Parka prirode "Papuk" nalazi se veliki broj arheoloških lokaliteta i spomenika kulturno-povijesne baštine koji ukazuju na kontinuitet naseljavanja ovog prostora još od vremena mlađeg kamenog doba (neolitika). Prirodno bogatstvo osnovnih sirovina poput vode, drveta i kamena osiguravalo je povoljne životne uvjete, dok je brdovito područje pružalo utočište i hranu. Arheološki ostatci iz razdoblja starijeg željeznoga doba (750.-300.pr.K.), prikupljeni na svjetski poznatom nalazištu kod Kaptola, svakako su najvažniji element arheološke baštine unutar Parka prirode "Papuk". O važnosti papučkog prostora, posebno u vrijeme nadiruće turske opasnosti, svjedoči velik broj srednjovjekovnih utvrda od kojih većina potječe iz 13. stoljeća. Ti "stari gradovi", kojih na Papuku ima sedam, osim što su povijesni spomenici, nerazdvojiva su sastavnica krajolika. Nedaleko od mjesta Orahovice nalazi se naljepši i najočuvaniji stari grad - Ružica, vrijedan primjer gotičke i renesansne umjetnosti u ovom dijelu Hrvatske.


 

 

Poveznica


 

http://www.pp-papuk.hr/