O nama

Općina Voćin ima svoje vijeće, načelnika i upravna tijela, koja obavljaju poslove lokalne samouprave, a smješteni su u sjedištu općine.

 

Položaj, značaj i posebnosti područja općine Voćin u  sustavu Županije i Države

Općina Voćin nalazi se u južnom dijelu Virovitičko-podravske županije. Sa sjeverne strane graniči sa gradom Slatina i općinom Suhopolje, sa istočne strane graniči s općinom Čačinci i općinom Mikleuš, sa zapadne strane s Bjelovarsko-bilogorskom županijom, a s južne strane sa Požeško-slavonskom županijom.

 

 

Na grbu Općine Voćin je „u zlatnom polju smeđa greda i preko svega je srebrna crkva sa smeđim krovom i crvenim vratima“. Prikazano kulturno dobro je simbol cijelog područja Općine čak i kada je tijekom Domovinskog rata gotovo potpunosti uništeno. Danas je njegova obnova u poodmakloj fazi, dovršen je zvonik, izvedeni su zidovi lađe, a nedovršeno svetište.
Svojim smještajem Voćin predstavlja poveznicu između virovitičkog, daruvarskog, požeškog, orahovačkog i posebice slatinskog kraja kao njen najznačajniji povijesni lokalitet.
Općina Voćin jedna je od većih općina u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od 295,80 km2, što predstavlja 14,63% površine županije. Broj stanovnika, prema Popisu iz 2001. godine je 2.421, a gustoća naseljenosti 8 st/km2.

Općina Voćin svojim prirodnim vrijednostima, reljefom, geološkim sastavom tla, klimatskim i hidrološkim karakteristikama, vegetacijskim pokrovom i faunom, ima izuzetno značenje u Virovitičko-podravskoj županiji.

 

Površina

U strukturi ukupnih površina najviše su zastupljene šume sa 67,01%. Slijede oranice sa 14,93%, i vode sa 0,60%.

 

 

Red.

broj

Općina Voćin

 

Jed.

mjere

1. Površina km2
295,80
2. Dužina državne granice km
0
3. Dužina županijske granice km
40,32
4. Dužina općinske granice km
369,37
5. Dužina granica općine ukupno km
409,69
6. Udaljenost krajnjih točaka Z-I km
24,972
7. Udaljenost krajnjih točaka S-J km
24,741

 

 

Obilježja reljefa

Reljef prostora općine Voćin, najvećim dijelom čine obronci lanca Papuka.

 

 

 

Lanac Papuka nije kompaktan i jedinstven, već je razveden poprečnim udolinama duž vodotoka. Karakter reljefa prati i osnovna hidrografska mreža, što je utjecalo i na razmještaj naselja.