Građenje građevine javne i društvene namjene

NAZIV PROJEKTA:

Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – prizemna zgrada dječjeg vrtića, 3. Skupine

NAZIV KORISNIKA:

Općina Voćin

CILJEVI PROJEKTA:

Pridonijeti ostvarenju preduvjeta za demografsku obnovu Općine Voćin kroz ulaganje u izgradnju dječjeg vrtića. - Izgradnja vrtića za djecu mješovite dobi ukupnog kapaciteta za 50 djece - Podizanje životnog standarda kroz izgradnju građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu - Poticanje zapošljavanja na Općini Voćin kroz zaposlenje 3 nove zaposlene osobe u novo izgrađenom vrtiću u punom kapacitetu rada

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

U Općini Voćin postoji vrtić kap. 35 djece, no zbog konst. nataliteta i visokog broja djece od 0-9 god. (385 djece), naselje Ćeralije i Bokane (177 djece), postoji potreba za novom infr. za ostvarivanje organ. njege, odgoja, obraz. i zaštite djece do polaska u osn. školu.

Očekivani rez. projekta su:
  • Izgradnja dj. vrtića u naselju Ćeralije površ. 391,68 m2
  • Izgrađen prist. kolnik, park. prostor, uređen okoliš
  • Tehn. nadzor proveden i odobren
  • Zaposlene 3 osobe: odgajatelj – 2 osobe, čistačica – 1 osoba
  • Prom. Akt. provedene
  • Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15%RH