Crkva PBDM Voćin

 

 

Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije koju je vjerojatno podigao I. Korvin u 15. stoljeću, sagrađena je kao jednobrodna, kasnogotička crkva s izduženim poligonalnim svetištem s potpornjima. Uza svetište bio je prislonjen zvonik pod kojim se nalazila sakristija, na suprotnoj strani, uz brod, su tri kapele.Građevina je imala niz zanimljivih arhitektonskih detalja: visoki trijumfalni luk, bogato profilirane doprozornike, fragmente tankih rebara svoda, kružni otvor bez rozete, a na glavnom pročelju i širok gotički portal s motivom prekriženim štapića s klesanim ornamentima na njima. S vanjske strane crkve očuvan je niz konzola na kojima je počivao svod klaustra nekadašnjeg franjevačkog samostana porušenog još za ratova s Turcima. Crkva je stradala u II. svj. ratu, obnovljena 70-ih godina, a do temelja je razorena u agresiji na Hrvatsku 1991. godine.