Bagatelna nabava

P O Z I V

prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova preventivne redovnog i izvanrednog održavanja javne rasvjete na području Općine Voćin

 

Naručitelj:

 

Općina Voćin pokrenula postupak prikupljanja

 

-           Ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja javne rasvjete na području Općine Voćin, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

                                                                           OPĆINA VOĆIN


Tekst Poziva i Ponudbeni troškovnik u nastavku;


 

 


Poziv_za_prikupljanje_ponuda_za_obavljanje_komunalne_djelatnosti_redovnog_i_izvanrednog_održavanja_javne_rasvjete_na_području_Općine_Voćin.pdf


PONUDBENI_TROŠKOVNIK_ODRĐŽAVANJE_JR_NA_PODRUČJU_OPĆINE_VOĆIN.xlsxP O Z I V

prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije na području Općine Voćin

 

Naručitelj Općina Voćin pokrenula postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije na području Općine Voćin, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.


                                                                         OPĆINA VOĆIN

Tekst poziva u nastavku;

 


Poziv_za_prikupljanje_ponuda_za_obavljanje_komunalne_djelatnosti__provođenje_preventivne_deratizacije_na_području_Općine_Voćin.pdf


Na temelju članka 15. stavak  2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16) i članka 40. Statuta Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin broj 02/13 i 02/15), Općinski načelnik Općine Voćin donio je

 

P R A V I L N I K

 O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE


Tekst pravilnika u nastavku:


Pravilnik_o_provođenju_postupka_jednostavne_nabave.PDFP O Z I V

za dostavu ponude za nabavu radova

 

„Izvo¿'enje završnih gra¿'evinskih radova na mjesnom domu u Ćeralijama“

 

Naručitelj Općina Voćin pokrenula je javnu nabavu bagatelne vrijednosti za nabavu usluga - „Izvo¿'enje završnih gra¿'evinskih radova na mjesnom domu u Ćeralijama“, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a, odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

OPĆINA VOĆINTROŠKOVNIK_ZAVRŠNI_RADOVI.xls


POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDE_-_Izvođenje_završnih_građevinskih_radova_na_mjenom_domu_u_Ćeralijama.pdfObavijest o odabiru najpovoljnije ponude
Bagatelna nabav E-BAG-26/2015.
- nabava usluga "Izrada Strateškog programa razvoja Općine Voćin"
obavijest_o_odabiru_najpovoljnije_ponude_str_2..PDFP O Z I V

za dostavu ponude za nabavu radova

 â€žIzrada  Strateškog programa razvoja Općine Voćin za razdoblje 2015. ¿" 2020.“ 

Naručitelj Općina Voćin pokrenula je javnu nabavu bagatelne vrijednosti za nabavu usluga - „Izrada  Strateškog programa razvoja Općine Voćin za razdoblje 2015. ¿" 2020.“, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a, odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

OPĆINA VOĆIN

OVLAÅ TENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

Poziv u nastavku;

  2._POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDE_-_Izrada_Strateškog_programa_razvoja_Općine_Voćin_za_razdoblje_2015._-_2020..pdf