Arhiva vijesti

Pomoć u kući - projekt koji bi se trebao nastaviti
POMOć U KUćI - Prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom je program što ga provodi UOSI Slatina u razdoblju od početka lipnja 2011. do  kraja svibnja 2014. godine na području Grada Slatine i općina čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopoje i Voćin.

Program je obuhvaćeno 97 korisnika, a financira se sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, uz financijsku potporu jedinica lokalne samouprave u partnerstvu s Gradom Slatina i Centrom za socijalnu skrb.

Riječ je o novom obliku izvaninstitucionalne socijalne usluge u cilju što neovisnijeg življenja osoba s invaliditetom svih životnih dobi i povećanja njihove socijalne uključenosti  u život zajednice.
 
Usluga korisnicima  pruža se u njihovim domovima s ciljem povećanja mogućnosti i želje za ostankom u vlastitu okruženju čime se  smanjuje potreba za smještajem u različite institucije.
Korisnici su osobe s invaliditetom iznad 18 godina (oko 75% žene), koji žive u  pretežno ruralnim područjima i područjima pod posebnom državnom skrbi.
 
Glavne aktivnosti obuhvaćaju pružanje pomoći u kući po katalogu usluga  dva do tri puta tjedno po korisniku. Za provedbu programa educirano je i zaposleno sedam žena iznad 45 godina starosti,  izrađeni planovi i programi rada te redovito praćen program.

Edukacije za jačanje kapaciteta udruge  obuhvaćale su teme Psihološko osnaživanje, Kvaliteta socijalnih usluga i primjena standarda kvalitete u socijalnoj skrbi i Socijalne usluge - preduvjet neovisnog življenja.

Uvođenjem kvalitetnih socijalih usluga u području socijalne skrbi povećava se samopoštovanje i zadovoljstvo korisnika i unaprijeđuje kvaliteta njihova života. Zapošljava se sedam žena iz teže zapošljive skupine i unaprijeđuje znanje stručnog tima Udruge.
 
Lokalna zajednica prihvaća različitost i poštuje dostojanstvo osoba s invaliditetom te ih drži svojim ravnopravnim članovima. Smanjuje se potreba za smještaj u institucije i iseljavanje stanovništva iz ruralnih sredina.
 
U želji da se projekt nastavi i u sljedeće tri godine UOSI Slatina u utorak 25. veljače potpisala je u svojim prostorijama partnerske ugovore s  Centrom za socijalnu skrb i s jedinicama lokalne  samouprave  koje će kao i u proteklom razdoblju  projekt djelomično sufinancirati proračunskim sredstvima te nominirala projekt na raspisani natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za sljedeće trogodišnje razdoblje (radioslatina.hr) 


Uskrs 18. 04. 2014

Natjecaj 10. 04. 2014
Produžetak 25. 10. 2013


Bagatelna nabava 3 22. 04. 2013

Obavijest 15. 04. 2013

Obavijest 11. 04. 2013

Bagatelna nabava 09. 04. 2013


Bagatelna nabava 03. 04. 2013

Hočašće 2012. 27. 11. 2012

Most 10. 09. 2012

Vodovod 10. 09. 2012


Javni poziv 10. 09. 2012

Oglas 27. 07. 2012USKRSNA ČESTITKA 08. 04. 2012

Pozivnica 08. 12. 2011Javni poziv 05. 09. 2011


Javna priznanja 23. 08. 2011

Dan državnosti 24. 06. 2011Popis stanovništva 15. 02. 2011
Čestitka 25. 12. 2010

KOLAČIĆ DOBROTE 26. 11. 2010

Hodočašće 26. 11. 2010
Gaudeamus igitur 23. 11. 2010