Arhiva vijesti

JAVNA RASPRAVA

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine broj 76/07., NN 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12. ) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja  poduzetničke zone „ISKRA VOĆIN ( Službeni glasnik Općine Voćin broj 01/12. ),  i  Zaključka Općinskog načelnika Općine Voćin KLASA: 350-02/12- 01/03, URBROJ: 2189/11-02-13-17, Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje  

J A V N U  R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE „ISKRA VOĆIN"

Javna rasprava traje 30 dana, a započet će 03. travnja 2013. godine i završiti će 03. svibnja 2013. godine.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „ISKRA VOĆIN" u održat će se u Vijećnici Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske b.b., od 03. travnja 2013. godine do 03. svibnja 2013., radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu biti će izloženi tekstualni i i grafički dio plana i sažetak za javnost.

 Objavu u cijelosti preuzmite ovdje:

Javna_rasprava_UPU_ISKRA_Vocin.doc
 


Uskrs 18. 04. 2014

Natjecaj 10. 04. 2014
Produžetak 25. 10. 2013


Bagatelna nabava 3 22. 04. 2013

Obavijest 15. 04. 2013

Obavijest 11. 04. 2013

Bagatelna nabava 09. 04. 2013


Bagatelna nabava 03. 04. 2013

Hočašće 2012. 27. 11. 2012

Most 10. 09. 2012

Vodovod 10. 09. 2012


Javni poziv 10. 09. 2012

Oglas 27. 07. 2012USKRSNA ČESTITKA 08. 04. 2012

Pozivnica 08. 12. 2011Javni poziv 05. 09. 2011


Javna priznanja 23. 08. 2011

Dan državnosti 24. 06. 2011Popis stanovništva 15. 02. 2011
Čestitka 25. 12. 2010

KOLAČIĆ DOBROTE 26. 11. 2010

Hodočašće 26. 11. 2010
Gaudeamus igitur 23. 11. 2010