Arhiva vijesti

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE VOĆIN ZA 2012.GODINU

KLASA:402-08/11-01/10                                                            URBROJ: 2189/11-04-11-1                                                       Voćin,28.11.2011.


Na temelju članka 42. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 8/05., 1/06., 4/07., 2/08., 5/09. i 5/10 ),) Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje


JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ

PRORAČUNA OPĆINE VOĆIN ZA 2012.GODINU

I.

Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge s područja Općine Voćin, kao i zajednice udruga, koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Voćin za 2012. godinu da prijave svoje programe za sufinanciranje iz proračuna Općine Voćin za 2012. godinu.

II.

Programi se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog javnog poziva.

Prijavu je potrebno u cijelosti popuniti sa svim podacima koji se traže.

Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.

Udruge koje nisu registrirane u registru neprofitnih organizacija (RNO broj) koji se vodi u Ministarstva financija ne mogu sudjelovati u ovom javnom pozivu i ne mogu biti financirane iz javnih proračuna, pa tako niti iz proračuna Općine Voćin.

 Uz prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program sufinancira iz proračuna Općine Voćin.

V.

Prijave se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske bb, 33522 Voćin u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PRIJAVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA - PRORAČUN 2012“ najkasnije do 09. prosinca 2011. godine.

Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijave, kao i prijave bez odgovarajućih priloga kojima se dokazuje opravdanost financiranja programa neće se uzimati u razmatranje prilikom odabira programa.

VI.

Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Voćin za 2012. godinu, kao i visina odobrenih sredstava kojom ce se pojedina udruga financirati utvrdit ce Općinsko vijeće Općine Voćin usvajanjem proračuna Općine Voćin za 2012. godinu na temelju prijedloga Općinskog načelnika.

VII.

Kriteriji za izbor programa su sljedeći:

1. Značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području Općine;

2. Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja (vlastita sredstva, županijski proračun, državni proračun, fondovi…);

3. Sudjelovanje mladih u programu;

4. Poštivanje preuzetih obveza u realizaciji dosadašnjih projekata ;

5. Poštivanje pravodobnog izvještavanja o realizaciji ranije provedenih programa i izvještavanja o utrošku proračunskih sredstava;

6. Broj članova udruge s prebivalištem na području Općine.

7. Prednost imaju programi čiji su rezultati u protekloj godini pokazali posebnu vrijednost.

VIII.

Udruge i zajednice koje ce sudjelovati u ovom javnom pozivu informaciju o izboru programa i visini dodijeljenih sredstava udrugama dobit ce pismenim putem.

IX.

Ovaj javni poziv objavit ce se na internetskoj stranici Općine Voćin www.vocin.hr i na oglasnoj ploči Općine Voćin.

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Filić, dipl.ing.šum.,v.r.

 

 


Uskrs 18. 04. 2014

Natjecaj 10. 04. 2014
Produžetak 25. 10. 2013


Bagatelna nabava 3 22. 04. 2013

Obavijest 15. 04. 2013

Obavijest 11. 04. 2013

Bagatelna nabava 09. 04. 2013


Bagatelna nabava 03. 04. 2013

Hočašće 2012. 27. 11. 2012

Most 10. 09. 2012

Vodovod 10. 09. 2012


Javni poziv 10. 09. 2012

Oglas 27. 07. 2012USKRSNA ČESTITKA 08. 04. 2012

Pozivnica 08. 12. 2011Javni poziv 05. 09. 2011


Javna priznanja 23. 08. 2011

Dan državnosti 24. 06. 2011Popis stanovništva 15. 02. 2011
Čestitka 25. 12. 2010

KOLAČIĆ DOBROTE 26. 11. 2010

Hodočašće 26. 11. 2010
Gaudeamus igitur 23. 11. 2010