Arhiva vijesti

REPUBLIKA  HRVATSKA 
VIROVITI
ČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOĆIN  
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/11-01/06
URBROJ : 2189/11-02-11-1
Voćin, 19. listopad 2011.


Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, NN 38/09) i Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin broj 04/10.),
Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje

PRETHODNU RASPRAVU

O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VOĆIN


1.        Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Voćin, održat će se dana 28. listopada 2011. godine ( petak ) u vijećnici Općine Voćin, Voćin, Trg Gospe Voćinske b.b.,  s početkom u 10,00 sati.

2.        Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.

3.        Poziv za sudjelovanje u Prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.


OPĆINSKI NAČELNIK    

 Predrag Filić, dipl. ing. šum., v.r.
 


Uskrs 18. 04. 2014

Natjecaj 10. 04. 2014
Produžetak 25. 10. 2013


Bagatelna nabava 3 22. 04. 2013

Obavijest 15. 04. 2013

Obavijest 11. 04. 2013

Bagatelna nabava 09. 04. 2013


Bagatelna nabava 03. 04. 2013

Hočašće 2012. 27. 11. 2012

Most 10. 09. 2012

Vodovod 10. 09. 2012


Javni poziv 10. 09. 2012

Oglas 27. 07. 2012USKRSNA ČESTITKA 08. 04. 2012

Pozivnica 08. 12. 2011Javni poziv 05. 09. 2011


Javna priznanja 23. 08. 2011

Dan državnosti 24. 06. 2011Popis stanovništva 15. 02. 2011
Čestitka 25. 12. 2010

KOLAČIĆ DOBROTE 26. 11. 2010

Hodočašće 26. 11. 2010
Gaudeamus igitur 23. 11. 2010