Arhiva vijesti

Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2011./2012.

Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori studentima ( Službeni glasnik broj 1/05. i 6/09. ), Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2011./2012.


Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima iz sredstava proračuna Općine Voćin.

Članak 2.

Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima provodi Jedinstveni  upravni odjel Općine Voćin.

Članak 3.

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 -         da su državljani Republike Hrvatske,

-         da imaju prebivalište na području Općine Voćin i da su im roditelji stalno nastanjeni na području Općine Voćin,

-         da nisu kažnjavani putem suda,

-         da su upisali prvi odnosno drugi semestar fakulteta u propisanom roku ( za studente prve godine fakulteta ),

-         da su upisali viši semestar fakulteta u propisanom roku ( za studente viših godina fakulteta ).

Članak 4.

Uz prijavu za sudjelovanje u ovom natječaju, kandidati prilažu:

 -          kopiju domovnice,

-         obostranu kopiju osobne iskaznice,

-         uvjerenje fakulteta da su redovito upisali prvi odnosno drugi semestar ( za studente prve godine fakulteta ),

-         uvjerenje fakulteta da su upisali viši semestar fakulteta u propisanom roku ( za studente viših godina fakulteta ),

-     presliku indeksa ( sve stranice na kojima je obavljan upis ).

 Članak 5.

Pojedinačni iznos financijske potpore utvrdit će se posebnom Odlukom općinskog načelnika, nakon zatvaranja natječaja.

 Članak 6.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijske potpore je 31. listopad 2011. godine.

Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske bb, s naznakom – za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI.

  Članak 7.

Po isteku roka za podnošenje zahtjeva Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin utvrđuje broj studenata koji ostvaruju pravo na financijsku potporu, te donosi Rješenje o dodjeli financijske potpore studentima za akademsku 2011./2012. godinu.

Temeljem Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Voćin, općinski načelnik Općine Voćin i student koji je ostvario pravo na financijsku potporu potpisuju ugovor o dodjeli financijske potpore kojim će se utvrditi vrijeme na koje se financijska potpora dodjeljuje, kao i prava i obveze korisnika financijske potpore i Općine Voćin.

  

OPĆINSKI NAČELNIK                                                     

Predrag Filić, dipl. ing. šum., v. r.

 


Uskrs 18. 04. 2014

Natjecaj 10. 04. 2014
Produžetak 25. 10. 2013


Bagatelna nabava 3 22. 04. 2013

Obavijest 15. 04. 2013

Obavijest 11. 04. 2013

Bagatelna nabava 09. 04. 2013


Bagatelna nabava 03. 04. 2013

Hočašće 2012. 27. 11. 2012

Most 10. 09. 2012

Vodovod 10. 09. 2012


Javni poziv 10. 09. 2012

Oglas 27. 07. 2012USKRSNA ČESTITKA 08. 04. 2012

Pozivnica 08. 12. 2011Javni poziv 05. 09. 2011


Javna priznanja 23. 08. 2011

Dan državnosti 24. 06. 2011Popis stanovništva 15. 02. 2011
Čestitka 25. 12. 2010

KOLAČIĆ DOBROTE 26. 11. 2010

Hodočašće 26. 11. 2010
Gaudeamus igitur 23. 11. 2010