Arhiva vijesti

Javni poziv

Na temelju Odluke o javnim priznanjima koju je Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo 19.08.2011. godine, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin 19. kolovoza 2011. godine oglašava
Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2011. godini.


Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima ( Službeni glasnik broj /11 ) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin 19. kolovoza 2011. godine oglašava

J A V N I   P O Z I V
za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja
 Općine Voćin u 2011. godini

I

Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2011. godini.

 II

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin mogu podnijeti:
1. 1/3 članova Općinskog vijeća Općine Voćin,

2. Općinski načelnik,

3. najmanje tri udruge s područja Općine Voćin,

4. najmanje 50 građana s područja Općine Voćin.

 

III

Javna priznanja Općine su:
1. Priznanje počasnog građanina Općine Voćin

2. Nagrada za životno djelo Općine Voćin,

3. Plaketa Općine Voćin,

4. Zahvala Općine Voćin.

 IV

Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin podnosi se u pisanom obliku sa obrazloženjem Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin.

 Prijedlog za dodjelu nagrada obvezno sadrži:

- ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

- prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

- ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: kandidat)

- životopis kandidata

- naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže

- pisano obrazloženje i opis značajnijih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog     priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

 V

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja podnosi se Povjerenstvu u roku od 5 dana od dana objave javnog poziva na adresu: OPĆINA VOĆIN, TRG GOSPE VOĆINSKE BB,  33 522 VOĆIN, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NAGRADU OPĆINE – NE OTVARAJ“.

 

 

                                                                                     

PREDSJEDNIK

Joza Jaković, v.r.

 

   

 

 


Uskrs 18. 04. 2014

Natjecaj 10. 04. 2014
Produžetak 25. 10. 2013


Bagatelna nabava 3 22. 04. 2013

Obavijest 15. 04. 2013

Obavijest 11. 04. 2013

Bagatelna nabava 09. 04. 2013


Bagatelna nabava 03. 04. 2013

Hočašće 2012. 27. 11. 2012

Most 10. 09. 2012

Vodovod 10. 09. 2012


Javni poziv 10. 09. 2012

Oglas 27. 07. 2012USKRSNA ČESTITKA 08. 04. 2012

Pozivnica 08. 12. 2011Javni poziv 05. 09. 2011


Javna priznanja 23. 08. 2011

Dan državnosti 24. 06. 2011Popis stanovništva 15. 02. 2011
Čestitka 25. 12. 2010

KOLAČIĆ DOBROTE 26. 11. 2010

Hodočašće 26. 11. 2010
Gaudeamus igitur 23. 11. 2010