Arhiva vijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOĆIN
Općinsko izborno povjerenstvo

KLASA: 013-01/11-01/07
URBROJ: 2189/11-06-11-1
U Voćinu,  2. lipnja 20011.

Na temelju članka 20., članka 33. alineja 6. i članka 63. stavak 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj 44/05, - pročćeni tekst i 109/07), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Voćin sastavlja i objavljuje  izbornu listu za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Voćin,

Lista kandidata Srpskog narodnog vijeća - SNV

Redni broj   Ime i prezime            Adresa prijavljenog prebivališta
1.                     Saša Vukman              Gornje Kusonje, Gornje Kusonje
2.                                 
Zorica Uskoković      Voćin, Josipa Martinca 33.
3.                                 
Jovan Vuković          Voćin, Vladimira Udatnya 7.
4.                                 
Joco Zubić                 Sekulinci, Sekulinci 49.
5.                                 
Dragić Smoljanić       Gornji Meljni, Gornji Meljani 90.
6.                                 
Biljana Pavković       Hum Varoš, Hum Varoš 11.
7.                                 
Rajko Zubić               Kometnik-Zubići,Kometnik-Zubići 25.
8.                                 
Savo Radojević         Voćin, Dubrovačka 55.
9.                                 
Pero Živković            Smude 8, Smude.
10.                             
Ljilja Janečić               Voćin, Vladimira Udatnya 11.

                                                                          PREDSJEDNIK
                                                                     Dalibor Klement, v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOĆIN
Općinsko izborno povjerenstvo


KLASA: 013-01/11-01/08
URBROJ: 2189/11-06-11-1
U Voćinu,  2. lipnja 20011.

Na temelju članka 20., članka 33. alineja 6. i članka 63. stavak 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj 44/05, - pročćeni tekst i 109/07), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Voćin sastavlja i objavljuje  izbornu listu za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Voćin,

Izborna lista za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Voćin

Redni broj   Ime i prezime            Adresa prijavljenog prebivališta
1.                    
Ljilja Janečić               Voćin, Vladimira Udatnya 11.
2.                                 Biljana Pavković        Hum Varoš, Hum Varoš 11.
3.                                
Savo Radojević          Voćin, Dubrovačka 55. 
4.                                
Dragić Smoljanić        Gornji Meljni, Gornji Meljani 90.
5.                                  Zorica Uskoković      Voćin, Josipa Martinca 33.
6.                                 
Saša Vukman              Gornje Kusonje, Gornje Kusonje.
7.                                 
Jovan Vuković           Voćin, Vladimira Udatnya 7.
8.                                 
Joco Zubić                 Sekulinci, Sekulinci 49.
9.                                 
Rajko Zubić                Kometnik-Zubići,Kometnik-Zubići 25.
10.                             
Pero Živković             Smude 8, Smude.


                                                                                PREDSJEDNIK
                                                                           Dalibor Klement, v.r.

 


Uskrs 18. 04. 2014

Natjecaj 10. 04. 2014
Produžetak 25. 10. 2013


Bagatelna nabava 3 22. 04. 2013

Obavijest 15. 04. 2013

Obavijest 11. 04. 2013

Bagatelna nabava 09. 04. 2013


Bagatelna nabava 03. 04. 2013

Hočašće 2012. 27. 11. 2012

Most 10. 09. 2012

Vodovod 10. 09. 2012


Javni poziv 10. 09. 2012

Oglas 27. 07. 2012USKRSNA ČESTITKA 08. 04. 2012

Pozivnica 08. 12. 2011Javni poziv 05. 09. 2011


Javna priznanja 23. 08. 2011

Dan državnosti 24. 06. 2011Popis stanovništva 15. 02. 2011
Čestitka 25. 12. 2010

KOLAČIĆ DOBROTE 26. 11. 2010

Hodočašće 26. 11. 2010
Gaudeamus igitur 23. 11. 2010