Novosti

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Voćin


Obavještavaju se mještani da će djelatnici tvrtke Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju provoditi sustavnu deratizaciju na području općine Voćin u periodu od 22. ožujka do 23. ožujka 2018. godine.


Obavijest_deratizacija_Općine_Voćin_15032018.PDFVoćin, 12. ožujka 2018.

 

O B A V I J E S T

           

Obavještavamo sve zainteresirane poljoprivrednike na području Općine Voćin, a posebno proizvođače koji se žele preusmjeriti na ekološku proizvodnju da će tvrtka Eko Razvoj d.o.o. za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda ovlaštena od Ministarstva poljoprivrede za postupak kontrole i certificiranja ekoloških proizvoda, održati sastanak pod nazivom „Kako postati ekološki proizvođač“ dana 14. ožujka 2018. godine u 11:00 sati u vijećnici Općine Voćin.

 

Teme:

1. Ekološka poljoprivreda i kontrolno tijelo

2. Postupak uključenja u ekološku proizvodnju (Koraci do eko znaka)

3. Zakonska regulativa
Voćin, 27. veljače 2018.

 

 

O B A V I J E S T

           

Obavještavamo sve zainteresirane poljoprivrednike da se sastanak pod nazivom „Kako postati ekološki proizvođač“ zakazan za dana 28. veljače 2018. godine u 11:00 sati u vijećnici Općine Voćin, ODGAĐA zbog loših vremenskih uvjeta na prometnicama.

 

O novom terminu sastanka bit ćete pravovremeno obavješteni idući tjedan.

 

Hvala na razumijevanju!
Voćin, 26. veljače 2018.


O B A V I J E S T

           

Obavještavamo sve zainteresirane poljoprivrednike na području Općine Voćin, a posebno proizvodače koji se žele preusmjeriti na ekološku proizvodnju da će tvrtka Eko Razvoj d.o.o. za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda ovlaštena od Ministarstva poljoprivrede za postupak kontrole i certificiranja ekoloških proizvoda, održati sastanak pod nazivom „Kako postati ekološki proizvodač“ dana 28. veljače 2018. godine u 11:00 sati u vijećnici Općine Voćin.


 Teme:

1. Ekološka poljoprivreda i kontrolno tijelo

2. Postupak uključenja u ekološku proizvodnju (Koraci do eko znaka)

3. Zakonska regulativa

17.01.2018.


Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje


O B A V I J E S T


o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Voćin.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:


k.č.br. 1529/2 u k.o. Voćin, oranica,

               površine 0,2828 ha, tržišna cijena iznosi 5.335,30 kn.


Tekst obavijesti u nastavku:

Obavijest_općina_Voćin.docxNa temelju Odluke o prodaji rabljenog službenog vozila - osobnog automobila (KLASA: 406-03/17-01/01, URBROJ: 2189/11-01-17-1, od 01. prosinca 2017.), Povjerenstvo provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog službenog vozila - osobnog automobila u vlasništvu Općine Voćin

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je prodaja rabljenog službenog vozila-osobnog automobila u vlasništvu Općine Voćin, kako slijedi:

vrsta vozila: osobni automobil,
marka: Volkswagen, tip vozila: Golf 5 plus,
model vozila: 1,9 TDI,
boja vozila: crvena s efektom,
broj šasije: WVWZZZ1KZ5W567270,
oblik karoserije: zatvoreni,
broj osovina: 2, vrsta motora: diesel – EURO IV,
snaga motora u Kw: 77,
radni obujam motora u cm3: 1896 cm3,
u prometu od 2005. godine,
registriran do 21. 07. 2018. g.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 19.630,00 kn

Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u pdf formatu.

Natječaj_za_prodaju_rabljenog_službenog_vozila_u_vlasništvu_Općine.pdf23.10.2017.


Poštovani,

           

čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika, odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana te za svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima proračuna odnosno financijskog plana. 

 

Jedinice lokalne i područne samouprave obvezne su provjeriti kod proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti da li su zaista poštovana načela zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava te da je uspostavljen i da funkcionira, učinkovit i djelotvoran sustav financijskog upravljanja i kontrola.

 

            Slijedom navedenog pozivamo Vas da nam najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostavite financijsko izvješće o radu za 2017. godinu i plan aktivnosti za 2018. godinu za Vašu udrugu, odnosno društvo. ( privitak: Obrazac završnog izvješća o realiziranim programima i namjenskom korištenju sredstava iz proračuna Općine Voćin u 2017. godini i plan aktivnosti za 2018. godinu )


Udruge_-_Obrazac_financijskog_izvješća_za_2017._i_plan_aktivnosti_za_2018..docNa temelju Odluke o prodaji nekretnina u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin, KLASA: 944-01/17-01/01, URBROJ: 2189/11-01-17-1, od 13. rujna 2017.g., Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin

 


Cijeli tekst natječaja u nastavku:


2._Javni_natječaj_za_prodaju_zemljišta_u_PZ_Iskra_2017.docObavijest o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Voćin

Obavještavaju se mještani da će djelatnici tvrtke Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju provoditi sustavnu deratizaciju na području općine Voćin od 30. listopada do 02. studenog 2017. godine.

 

Obavijest_deratizacija_Općine_Voćin_17102017.PDF13.10.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

 

O B A V I J E S T

 

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

 

k.č.br. 576/2 u k.o. Ćeralije, livada,

 

 površine 0,1435 ha, tržišna cijena iznosi 1.302,55 kn.


Tekst objave u nastavku:
Obavijest_o_prodaji_-_Općina_Voćin,_k.o._Ćeralije.docxPoziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području općine Voćin

21.08.2017

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/2016), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave, dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Odredbe Zakona o lokalnim porezima kojima se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, stoga se pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine da, radi ustrojavanja i vo¿'enja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvr¿'ivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine počevši od 01. siječnja 2018. godine, ovom tijelu najkasnije do 30. rujna 2017. godine dostave (osobno predajom u pisarnici općine, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: opcinavocin@net.hr) podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na dolje priloženom obrascu.

Obrazac je dostupan u nastavku.


OBAVIJEST.docx

Obrazac_-_poslovni_prostor.doc

Obrazac_-_stambeni_prostor_1.docNa temelju Odluke o javnim priznanjima , Općine Voćin  11. kolovoza 2017. godine, oglašava

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2017. godini.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima ( Službeni glasnik broj 03 /11 ) Općine Voćin, oglašava


J A V N I   P O Z I V


za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja
 Općine Voćin u 2017. godini

I

Pozivaju se gra¿'ani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2016. godini.

II

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin mogu podnijeti:


1.         1/3 članova Općinskog vijeća Općine Voćin,

2.         Općinski načelnik,

3.         najmanje tri udruge s područja Općine Voćin,

4.         najmanje 50 gra¿'ana s područja Općine Voćin.

III

Javna priznanja Općine su:

1.         Priznanje počasnog gra¿'anina Općine Voćin

2.         Nagrada za životno djelo Općine Voćin,

3.         Plaketa Općine Voćin,

4.         Zahvala Općine Voćin.

IV

Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin podnosi se u pisanom obliku sa obrazloženjem Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin.

 Prijedlog za dodjelu nagrada obvezno sadrži:

-           ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

-           prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

-           ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: kandidat)

-           životopis kandidata

-           naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže

-           pisano obrazloženje i opis značajnijih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

V

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja podnosi se Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na adresu: OPĆINA VOĆIN, TRG GOSPE VOĆINSKE 11,  33 522 VOĆIN, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NAGRADU OPĆINE " NE OTVARAJ".
U Voćinu, 10. kolovoza 2017.

 

 

O B A V I J E S T

 


         Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području Općine Voćin da je župan Virovitičko - podravske županije donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode SUŠA za područje Općine Voćin na svim poljoprivrednim kulturama ( ratarskim, povrtlarskim, industrijskim ) i trajnim nasadima koji se trenutno nalaze u najosjetljivijoj fazi vegetacijskog ciklusa.

        

Štete se mogu prijaviti na obrascima EN - P koji se mogu podići u prostorijama Općine.

 

Prilikom ispunjavanja obrasca u prostoru za opis imovine na kojoj je nastala šteta, potrebno je upisati broj katastarske čestice, površinu i kulturu koja je zasijana, odnosno zasa¿'ena i broj sadnica.

 

Podnositelji prijava su dužni uz prijavu dostaviti presliku osobne iskaznice, presliku bankovne kartice, presliku posjedovnog ili vlasničkog lista, presliku zahtjeva za ostvarivanje potpora za 2017. godinu.


          Ispunjeni obrasci predaju se u Općini najkasnije do 18. kolovoza 2017. godine.
U Voćinu, 26. srpnja 2017.

 

 

O B A V I J E S T

 

         Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području Općine Voćin da je župan Virovitičko – podravske županije donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom za područje Općine Voćin na svim poljoprivrednim kulturama ( ratarskim, povrtlarskim, industrijskim ) i trajnim nasadima, stoci te na objektima, infrastrukturi, vozilima, poljoprivrednim strojevima i opremi.

        

Štete se mogu prijaviti na obrascima EN – P koji se mogu podići u prostorijama Općine.

 

Prilikom ispunjavanja obrasca u prostoru za opis imovine na kojoj je nastala šteta, potrebno je upisati broj katastarske čestice, površinu i kulturu koja je zasijana, odnosno zasađena, broj sadnica, za objekte-površinu objekta, godinu izgradnje objekta, vrstu vozila, strojeva i oprema, godina njihove proizvodnje, vrsta, broj  i starost stoke.

 

Podnositelji prijava su dužni uz prijavu dostaviti presliku osobne iskaznice, presliku bankovne kartice, presliku posjedovnog ili vlasničkog lista, presliku zahtjeva za ostvarivanje potpora za 2017. godinu, dokaz o vlasništvu za vozila, strojeve i opremu.

 

         Ispunjeni obrasci predaju se u Općini najkasnije do 01. kolovoza 2017. godine. 

                                      OPĆINA VOĆIN
20.07.2017.

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike s područja općine Voćin da se jave za sudjelovanje u Projektu „Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije“.

 

Prijave se primaju u Općini Voćin ili na telefon 033/565-030, zaključno do 28. srpnja 2017. godine.

Potrebno je pripremiti slijedeće podatke: ime i prezime, adresa, kontakt  telefon i broj katastarske čestice za uzimanje uzorka.

Po korisniku će se odobriti maksimalno 6 uzorka.

 

Napomena: krajnji korisnik plaća 0 % uzimanja uzoraka tla, kemijske analize i preporuke gnojidbe i mjera popravka tla.
Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

19.06.2017

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio na snagu 15. lipnja 2017. Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje. Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore.

Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

 http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/
Obavijest stočarima koji su dobili odluke o davanju u zakup državnog zemljišta bez javnog poziva

19.06.2017.

Obavijest stočarima koji su dobili odluke o davanju u zakup državnog zemljišta bez javnog poziva

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Agencija za poljoprivredno zemljište pozvat će fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva (tzv. izravna dodjela zemlje stočarima) na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi. Naputak možete pročitati ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore.

Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 11/2 u k.o. Gornji Meljani, voćnjak,površine 0,5196 ha,

tržišna cijena iznosi 8.546,90 kn.

k.č.br. 11/1 u k.o. Gornji Meljani, oranica i voćnjak,površine 0,3629 ha,

tržišna cijena iznosi 5.969,34 kn.

Tekst obavijesti u nastavku:

Obavijest Bogdan Bolić.pdf05.06.2017.

U četvrtak 08. lipnja 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Voćin održat će se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Voćin.

U nastavku dnevni red:

Dokument: 

Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Voćin.PDF25.05.2017.
Na osnovi članaka 86., 101 i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ( NN broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon ) nakon provedenog prvog kruga glasovanja na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Voćin objavljuje konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Voćin i za općinskog načelnika Općine Voćin.
Rezultate glasovanja možete pogledati u nastavku:

Konačni_rezultati_izbora_za_članove_općinskog_vijeća_Općine_Voćin.PDF

Konačni_rezultati_izbora_za_općinskog_načelnika_Općine_Voćin.PDF


Javna rasprava

o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa


Grad Slatina je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave Grad Slatina, Općina Čađavica, Općina Mikleuš, Općina Nova Bukovica, Općina Sopje i Općina Voćin. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije.

Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).


Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 12.4.2017. pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine.


Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 12.5.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@slatina.hr.


Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećoj poveznici:


http://www.slatina.hr/javna-rasprava-razvoj-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-slatine/
Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Voćin

Obavještavaju se mještani da će djelatnici tvrtke Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju provoditi sustavnu deratizaciju na području općine Voćin od 18. do 19. travnja 2017. godine.

Obavijest - proljetna deratizacija na području Općine Voćin.PDFNa temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 3411/1 u k.o. Voćin, voćnjak,

površine 0,0572 ha, tržišna cijena iznosi 1.092,52 kn.

 

Tekst obavijesti u nastavku:

Obavijest_o_prodaji_izravnom_pogodbom_-_k.o._Vocin.pdfNa temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13 i 54/13), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, UR.BROJ: 541-03-1-12-28 od dana, 24. listopada 2012. godine), i članka 2. i 3.  Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Voćin (Službeni glasnik br. 08/13.), Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin objavljuje

 

JAVNI  POZIV


kojim Općina Voćin obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče za zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige u okviru kojeg se izra¿'uje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata.


Oznaka ceste je ulica:

Nikole Šubića Zrinskog na k.č.br. 3525/2, 4604/1, 4598, 4586/3, 4586/4, 3357, 4597, 4595, 4594, 3310/1, 3308/1, 4605/2, 4605/3  k.o. Voćin.


Tekst Javnog poziva u nastavku:


  Javni_poziv.PDFTemeljem članka 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13. i 2/15.), i članka 6. Pravilnika o davanju poticaja za razvoj pčelarstva na području Općine Voćin u 2017. godini, KLASA: 302-01/17-01/01, URBROJ: 2189/11-02-17-01, od 01. veljače 2017.,  Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 JAVNI  POZIV

 o dodjeli potpora za razvoj pčelarstva na području

Općine Voćin  u 2017. godini


1. Predmet Javnog poziva:

Financijska sredstva iz Proračuna Općine Voćin  dodjeljuju se za programsku mjeru;

 

-          razvoj pčelarstva na području Općine Voćin.


2. Opći uvjeti za dodjelu potpora:

Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere „RAZVOJ PČELARSTVA“ imaju fizičke i  pravne osobe članice pčelarske udruge PU PAPUK Voćin ili Hrvatskog pčelarskog saveza i  koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Voćin  (u daljnjem tekstu: korisnici).  


3.  Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

 

Općina Voćin

Trg Gospe Voćinske 11

Voćin 33 522

 

s naznakom "Zahtjev za subvenciju pčelarske proizvodnje u 2017. god.»


4. Vrijeme trajanja Javnog poziva:

 

Do 15. veljače 2017. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Općine Voćin za 2017. godinu.


5. Informacije :

Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske, 33522 Voćin, na broju telefona 565-030.

Detaljnije informacije o potporama kao i obrasci Zahtjeva objavit će se na službenoj internet stranici Općine Voćin www.vocin.hr.

 

KLASA: 302-01/17-01/01

URBROJ: 2189/11-02-17-02

Voćin, 01. veljače 2017.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Filić, dipl.ing.šum., v.r.


PRAVILNIK:

1._Pravilnik_o_davanju_poticaja_za_razvoj_pčelarstva_na_području_Općine_Voćin_u_2017._godini.pdf

ZAHTJEV:

3._Zahtjev_za_subvenciju_razvoja_pčelarske_proizvodnje.doc

IZJAVE:

4._OBRAZAC_IZJAVE_O_NEPOSTOJANJU_DVOSTRUKOG_FINANCIRANJA.doc

5._Izjava_da_korisnik_nije_u_sustavu_PDV-a.docNa temelju čl. 102 i čl. 103. Zakona o prostornom ure¿'enju (“Narodne novine”, broj 153/13.), Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin u suradnji s odgovornim voditeljem izrade Plana izradio je ovo Izvješće o javnoj raspravi, izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Voćin.IZVJESCE_S_JAVNE_RASPRAVE_-_PPUO_Općine_Vocin1.doc

U ime zaposlenika Općine Voćin, svih vijećnica i vijećnika Općinskog vijeća, kao i u svoje osobno ime, svima Vama, dragi sugrađani želim čestit Božić i sretnu Novu godinu.


Božić neka Vam bude ispunjen obiteljskim zajedništvom, blagdanskim ugođajem, mirom i radošću, a Nova 2017. godina donese više zadovoljstva, zdravlja kao i osobnog i obiteljskog uspjeha te da nas zajedništvo odvede na put daljnjeg prosperiteta naše Općine.


Vaš Općinski načelnik Predrag Filić, dipl.ing.šum.
Prijedlog prostornog plana ure¿'enja  Općine Voćin
- II Izmjene i dopune
KartogramiNa temelju članka 96. Zakona o prostornom ure¿'enju („Narodne novine“ br. 153/13), Odluke o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana ure¿'enja Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin 05/15) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Voćin KLASA: 350-02/16-01/02, URBROJ: 2189/11-16-04-20, od 24. studenog 2016. nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin  objavljuje:


JAVNU   RASPRAVU            
                                                                                                              

o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Voćin

Cijeli tekst javne rasprave u nastavku:

JAVNA_RASPRAVA_PPUO_Voćin.PDFDržavno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske održat će Savjetovanje o nadzoru financiranja političkih aktivnosti i nadzoru financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima, u Bjelovaru 05. prosinca 2015. godine.

Savjetovanje_o_nadzoru_financiranja_pol_aktivnosti.pdf

Prijavnica.docx


JAVNI UVID

u Nacrt Strateškog programa razvoja

Općine Voćin 2015.-2020.


Pozivamo sve zainteresirane gra¿'ane da dostave svoje komentare, primjedbe ili prijedloge na Nacrt Strateškog programa razvoja Općine Voćin 2015.-2020. zaključno do utorka 25. listopada 2016. godine putem obrazca navedenog u prilogu. Popunjeni obrazac pošaljite na adresu elektroničke pošte:  opcinavocin@net.hr


Nacrt Strategije možete pogledati i preuzeti

OVDJE:Strateški_program_razvoja_Općine_Voćin_2015.-2020._-_PDF.pdf


Obrazac za komentare, primjedbe ili prijedloge možete preuzeti

OVDJE: obrazac-za-komentare-primjedbe-prijedloge.pdfPoziv na manifestaciju:

 

8. Voćinska kestenijada

 

Iznimno nam je zadovoljstvo i čast pozvati Vas na manifestaciju 8. Voćinska kestenijada koja će se održati 16. listopada 2016. godine.

 

PROTOKOL:

 

15:00 h Svečana sv. misa u crkvi Pohoda BDM Voćin

16:00 h Predstavljanje KUD-ova mimohodom

16:30 h Nastupi KUD-ova u Hrvatskom domu

 

Nakon završetka programa degustacija tradicionalne voćinske torte od kestena i druženje uz Suhopoljske tamburaše.

 

NASTUPAJU:

 

HSPD Sljeme „ Šestine“ – Zagreb

KUD „ Stjepan Šajnović“ Osekovo

KUD „ Jasen“ Šaptinovci

KUD „ Čačinci“ Čačinci

KUD „ Ćeralije“ Ćeralije

ŽTS „ Hrvatice“ Požega

KUU „ Voćin“ Voćin


Na temelju Odluke o javnim priznanjima koju je Općinsko vijeće Općine Voćin, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin  01. kolovoza 2015. godine, oglašava

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2016. godini.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima ( Službeni glasnik broj 03 /11 ) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin 01. kolovoza 2016. godine oglašava

J A V N I   P O Z I V
za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja
 Općine Voćin u 2016. godini

I

Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2016. godini.

II

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin mogu podnijeti:


1.         1/3 članova Općinskog vijeća Općine Voćin,

2.         Općinski načelnik,

3.         najmanje tri udruge s područja Općine Voćin,

4.         najmanje 50 građana s područja Općine Voćin.

III

Javna priznanja Općine su:

1.         Priznanje počasnog građanina Općine Voćin

2.         Nagrada za životno djelo Općine Voćin,

3.         Plaketa Općine Voćin,

4.         Zahvala Općine Voćin.

IV

Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin podnosi se u pisanom obliku sa obrazloženjem Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin.

 Prijedlog za dodjelu nagrada obvezno sadrži:

-           ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

-           prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

-           ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: kandidat)

-           životopis kandidata

-           naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže

-           pisano obrazloženje i opis značajnijih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog     priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

V

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja podnosi se Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na adresu: OPĆINA VOĆIN, TRG GOSPE VOĆINSKE 11,  33 522 VOĆIN, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NAGRADU OPĆINE " NE OTVARAJ".

 
OBJAVA BIRAČIMA

Tekst Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor u nastavku;

OBJAVA_BIRAČIMA_2016.pdfPoziv za sudjelovanje u Projektu „Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije“

 

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike s područja općine Voćin da se jave za sudjelovanje u Projektu „Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije“.

 

Krajnji korisnici snose 78,50 kuna odnosno 20 % troška od ukupne cijene uzorka – 392,50 kuna. U cijenu je uračunato: uzimanje uzoraka na terenu, dostava uzoraka u laboratorij, laboratorijska analiza uzorka tla, interpretacija rezultata i preporuke gnojidbe.

 

Prijave se primaju u Općini Voćin ili na telefon 033/565-030, zaključno do 22. srpnja 2016. godine. Potrebno je pripremiti slijedeće podatke: ime i prezime, adresa, kontakt  telefon i broj katastarske čestice za uzimanje uzorka.KLASA: 320-02/16-05/61

URBROJ: 370-10-16-3

Slavonski Brod, 30.06.2016.

 

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

 

O B A V I J E S T

 

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

Tekst obavijesti u nastavku;1-7-2016-Objava-Općina_Voćin.pdf

1-7-2016-Objava-Općina_Voćin1.pdf

1-7-2016-Objava-Općina_Voćin2.pdf


1-7-2016-Objava-Općina_Voćin3.pdf


Na temelju članka 13. i 15. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin  br. 07/09.) i članka 1. Odluke o utvr¿'ivanju cijena  zemljišta u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin  br. 05/15.), Općinski načelnik Općine Voćin, 31. svibnja 2016. godine, raspisuje


 JAVNI  NATJEČAJ

 za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin


Tekst natječaja u nastavku:


Javni_natječaj_za_prodaju_zemljišta_u_PZ_Iskra_2016.pdf
Sretan Uskrs i radosne uskrsne blagdane, ugodne obiteljske trenutke provedene u miru i Božjem blagoslovu, svim žiteljima Općine Voćin žele 
zaposlenici općine, predsjednik Općinskog vijeća Općine Voćin,

zamjenik općinskog načelnika

i općinski načelnik Predrag Filić.


Sretan_Uskrs.pdfNa temelju članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin  br. 07/09.) i članka 1. Odluke o utvrđivanju cijena  zemljišta u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin,( KLASA: 311-01/15-01/04, URBROJ: 2189/11-15-01-1,  od 27. 11. 2015.) Općinski načelnik Općine Voćin, 22. 12. 2015. godine, raspisuje

 JAVNI  NATJEČAJ


 za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni ISKRA

Općine Voćin


 I.

Javnom natječaju izlaže se sljedeće zemljište u k.o. Voćin:


 - građevinske parcele (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin.


Tekst javnog natječaja u nastavku:


Javni_natječaj_za_prodaju_zemljišta_u_Poduzetničkoj_zoni_ISKRA_Voćin.pdfCjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Voćin od 2015. do 2025. godine
-  n/p korisnicima općinskog proračuna

-  svima


Predmet: Uputa za  izradu  Prijedloga proračuna Općine Voćin      za   razdoblje 2016. " 2018. godine


Sukladno  Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15.)  dostavljamo Vam Upute za izradu proračuna Općine Voćin za razdoblje 2016.-2018. godine s potrebnim prilozima.


Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom.


Proračunski korisnici obvezni su prijedloge financijskih planova dostaviti Jedinstvenom upravnom  odjelu  do  30. listopada 2015. godine.


Upute za izradu proračuna Općine Voćin za razdoblje 2016.-2018. godine i prilozi s obrascima dostavit će se pismenim putem, a mogu se preuzeti i s internetskih stranica Općine Voćin " www.vocin.hr


 Obrazac_za_korisnike_proracuna_-_UDRUGE_za_2016.doc
Objava biračima o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor


Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 8. studenoga 2015. godine, a u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u subotu 07. studenoga 2015.
Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2015./2016.

Općinski načelnik Općine Voćin sukladno odredbi članka 6. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori studentima ( Službeni glasnik broj 1/05. i 6/09. ) 01.10.2015. objavljuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2015./2016.
Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijske potpore je 31. listopad 2015. godine. Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, s naznakom – za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI.
Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u pdf formatu. 

Natjecaj_za_dodjelu_financijske_potpore_redovnim_studentima_u_akademskoj_godini_2015-2016.pdf
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 164/45.), članka 8. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 7/09. ), Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Tekst u nastavku;

Natjecaj_za_davanje_u_zakup_poslovnih_prostora_-_srpanj_2015.pdf


Obavijest o poništenju natječaja u nastavku 06.07.2015.

Općinski načelnik obavještava ponuditelje da se javni natječaj za zakup poslovnih prostorija pod rednim brojem, 1, 2 i 4 poništava sukladno točki 19. Javnog natječaja.

Tekst odluke u nastavku;

Odluka_o_poništenju_javnog_natječaja.pdfNa temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 164/45.), članka 8. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 7/09. ), Općinski načelnik Općine Voćin donosi Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Cjeloviti tekst natječaja sa svim podacima o poslovnim prostorima i uvjetima natječa  možete preuzeti u nastavku;

NAPOMENA; točka 8. u tekstu natječaja primjenjuje se samo na lokal pod rednim brojem 1.

Javni_natječaj_za_davanje_u_zakup_poslovnih_prostora_u_vlasništvu_Općine_Voćin.pdf

Obavijest o poništenju natječaja u nastavku 06.07.2015.

Općinski načelnik obavještava ponuditelje da se javni natječaj za zakup poslovnih prostorija poništava sukladno točki 20. Javnog natječaja KLASA: 372-03/15-01/02, URBROJ: 2189/11-02-15-1 Voćin, 11. lipnja 2015. godine zbog ne udovoljavanja formalnih uvjeta.
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

 O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin. koje je označeno kao:

k.č.br. 504, u k.o. Ćeralije, oranica,površine 0,7897 ha, tržišna cijena iznosi 7.168,11kn

Ovdje možete preuzeti obavijest;

8_6_2015_Obavijest_o_podnesenom_valjanom_zahtjevu_prodaje_Općina_Voćin.pdfO B A V I J E S T

             Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području  Općine Voćin da je Župan Virovitičko - podravske Županije donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane prevelikom količinom oborina - naplavine za područje Općine na svim poljoprivrednim kulturama ( Žitarice, industrijsko bilje, povrće, krmno bilje, livade i pašnjaci ), stoci, trajnim nasadima, graÄ‘evinskim objektima ( stambeni objekti i gospodarske graÄ‘evine te oprema ) i prometnoj infrastrukturi. 

            Štete se mogu prijaviti na obrascima koji se mogu podići u Općini Voćin.

Prilikom ispunjavanja obrasca u prostoru za opis imovine na kojoj je nastala šteta, potrebno je upisati broj katastarske kulture čestice, površinu i kulturu koja je zasijana, odnosno zasaÄ‘ena na kojoj je nastala šteta.

            Ispunjeni obrasci predaju se u Općini Voćin najkasnije do 10. lipnja 2015. godine.

            Po zaprimljenim prijavama Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na terenu će izvršiti procjenu šteta.

                                                                                  OPĆINA VOĆIN
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

Dokument u nastavku;
02_06_2015_Obavijest_o_podnesenom_valjanom_zahtjevu_prodaje_općina_Voćin.pdfREZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VOĆIN

Ovdje moŽete preuzeti dokument;

REZULTATI_IZBORA_ZA_ČLANOVE_VIJEĆA_SRPSKE_NACIONALNE_MANJINE_U_OPĆINI_VOĆIN.pdfIZBORNA LISTA I RJEÅ ENJE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆASRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE VOĆIN

IZBORNA_LISTA.pdfNa temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju kč.br. 129/2 i 130/2, upisane u zk. ul. br. 2326, k.o. Ćeralije, KLASA: 943-01/15-01/03, URBROJ: 2189/11-15-2, od 28. travnja 2015.g., Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Voćin


- ovdje moŽete preuzeti cijeli tekst Natječaja;
 Stranica_1.PDF
Stranica_2.PDFDEŽURSTVO OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE VOĆIN

SUBOTA 09.05.2015. od 09,00 do 13,00 sati

NEDJELJA 10.05.2015. od 09,00 do 13,00 sati

PONEDJELJAK 11.05.2015. od 09,00 do 20,00 sati

UTORAK 12.05.2015. od 09,00 do 24,00 sati

KONTAKT:

095/833-5993 Dalibor Klement

098/900-1634 Dani Masri

091/199-6002 Sanja Jozić