Novosti

Javna rasprava

o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa


Grad Slatina je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave Grad Slatina, Općina Čađavica, Općina Mikleuš, Općina Nova Bukovica, Općina Sopje i Općina Voćin. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije.

Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).


Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 12.4.2017. pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine.


Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 12.5.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@slatina.hr.


Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećoj poveznici:


http://www.slatina.hr/javna-rasprava-razvoj-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-slatine/
Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Voćin

Obavještavaju se mještani da će djelatnici tvrtke Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju provoditi sustavnu deratizaciju na području općine Voćin od 18. do 19. travnja 2017. godine.

Obavijest - proljetna deratizacija na području Općine Voćin.PDFNa temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 3411/1 u k.o. Voćin, voćnjak,

površine 0,0572 ha, tržišna cijena iznosi 1.092,52 kn.

 

Tekst obavijesti u nastavku:

Obavijest_o_prodaji_izravnom_pogodbom_-_k.o._Vocin.pdfNa temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13 i 54/13), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, UR.BROJ: 541-03-1-12-28 od dana, 24. listopada 2012. godine), i članka 2. i 3.  Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Voćin (Službeni glasnik br. 08/13.), Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin objavljuje

 

JAVNI  POZIV


kojim Općina Voćin obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče za zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige u okviru kojeg se izra¿'uje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata.


Oznaka ceste je ulica:

Nikole Šubića Zrinskog na k.č.br. 3525/2, 4604/1, 4598, 4586/3, 4586/4, 3357, 4597, 4595, 4594, 3310/1, 3308/1, 4605/2, 4605/3  k.o. Voćin.


Tekst Javnog poziva u nastavku:


  Javni_poziv.PDFTemeljem članka 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13. i 2/15.), i članka 6. Pravilnika o davanju poticaja za razvoj pčelarstva na području Općine Voćin u 2017. godini, KLASA: 302-01/17-01/01, URBROJ: 2189/11-02-17-01, od 01. veljače 2017.,  Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 JAVNI  POZIV

 o dodjeli potpora za razvoj pčelarstva na području

Općine Voćin  u 2017. godini


1. Predmet Javnog poziva:

Financijska sredstva iz Proračuna Općine Voćin  dodjeljuju se za programsku mjeru;

 

-          razvoj pčelarstva na području Općine Voćin.


2. Opći uvjeti za dodjelu potpora:

Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere „RAZVOJ PČELARSTVA“ imaju fizičke i  pravne osobe članice pčelarske udruge PU PAPUK Voćin ili Hrvatskog pčelarskog saveza i  koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Voćin  (u daljnjem tekstu: korisnici).  


3.  Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

 

Općina Voćin

Trg Gospe Voćinske 11

Voćin 33 522

 

s naznakom "Zahtjev za subvenciju pčelarske proizvodnje u 2017. god.»


4. Vrijeme trajanja Javnog poziva:

 

Do 15. veljače 2017. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Općine Voćin za 2017. godinu.


5. Informacije :

Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske, 33522 Voćin, na broju telefona 565-030.

Detaljnije informacije o potporama kao i obrasci Zahtjeva objavit će se na službenoj internet stranici Općine Voćin www.vocin.hr.

 

KLASA: 302-01/17-01/01

URBROJ: 2189/11-02-17-02

Voćin, 01. veljače 2017.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Filić, dipl.ing.šum., v.r.


PRAVILNIK:

1._Pravilnik_o_davanju_poticaja_za_razvoj_pčelarstva_na_području_Općine_Voćin_u_2017._godini.pdf

ZAHTJEV:

3._Zahtjev_za_subvenciju_razvoja_pčelarske_proizvodnje.doc

IZJAVE:

4._OBRAZAC_IZJAVE_O_NEPOSTOJANJU_DVOSTRUKOG_FINANCIRANJA.doc

5._Izjava_da_korisnik_nije_u_sustavu_PDV-a.docNa temelju čl. 102 i čl. 103. Zakona o prostornom ure¿'enju (“Narodne novine”, broj 153/13.), Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin u suradnji s odgovornim voditeljem izrade Plana izradio je ovo Izvješće o javnoj raspravi, izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Voćin.IZVJESCE_S_JAVNE_RASPRAVE_-_PPUO_Općine_Vocin1.doc

U ime zaposlenika Općine Voćin, svih vijećnica i vijećnika Općinskog vijeća, kao i u svoje osobno ime, svima Vama, dragi sugrađani želim čestit Božić i sretnu Novu godinu.


Božić neka Vam bude ispunjen obiteljskim zajedništvom, blagdanskim ugođajem, mirom i radošću, a Nova 2017. godina donese više zadovoljstva, zdravlja kao i osobnog i obiteljskog uspjeha te da nas zajedništvo odvede na put daljnjeg prosperiteta naše Općine.


Vaš Općinski načelnik Predrag Filić, dipl.ing.šum.
Prijedlog prostornog plana ure¿'enja  Općine Voćin
- II Izmjene i dopune
KartogramiNa temelju članka 96. Zakona o prostornom ure¿'enju („Narodne novine“ br. 153/13), Odluke o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana ure¿'enja Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin 05/15) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Voćin KLASA: 350-02/16-01/02, URBROJ: 2189/11-16-04-20, od 24. studenog 2016. nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin  objavljuje:


JAVNU   RASPRAVU            
                                                                                                              

o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Voćin

Cijeli tekst javne rasprave u nastavku:

JAVNA_RASPRAVA_PPUO_Voćin.PDFDržavno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske održat će Savjetovanje o nadzoru financiranja političkih aktivnosti i nadzoru financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima, u Bjelovaru 05. prosinca 2015. godine.

Savjetovanje_o_nadzoru_financiranja_pol_aktivnosti.pdf

Prijavnica.docx


JAVNI UVID

u Nacrt Strateškog programa razvoja

Općine Voćin 2015.-2020.


Pozivamo sve zainteresirane gra¿'ane da dostave svoje komentare, primjedbe ili prijedloge na Nacrt Strateškog programa razvoja Općine Voćin 2015.-2020. zaključno do utorka 25. listopada 2016. godine putem obrazca navedenog u prilogu. Popunjeni obrazac pošaljite na adresu elektroničke pošte:  opcinavocin@net.hr


Nacrt Strategije možete pogledati i preuzeti

OVDJE:Strateški_program_razvoja_Općine_Voćin_2015.-2020._-_PDF.pdf


Obrazac za komentare, primjedbe ili prijedloge možete preuzeti

OVDJE: obrazac-za-komentare-primjedbe-prijedloge.pdfPoziv na manifestaciju:

 

8. Voćinska kestenijada

 

Iznimno nam je zadovoljstvo i čast pozvati Vas na manifestaciju 8. Voćinska kestenijada koja će se održati 16. listopada 2016. godine.

 

PROTOKOL:

 

15:00 h Svečana sv. misa u crkvi Pohoda BDM Voćin

16:00 h Predstavljanje KUD-ova mimohodom

16:30 h Nastupi KUD-ova u Hrvatskom domu

 

Nakon završetka programa degustacija tradicionalne voćinske torte od kestena i druženje uz Suhopoljske tamburaše.

 

NASTUPAJU:

 

HSPD Sljeme „ Šestine“ – Zagreb

KUD „ Stjepan Šajnović“ Osekovo

KUD „ Jasen“ Šaptinovci

KUD „ Čačinci“ Čačinci

KUD „ Ćeralije“ Ćeralije

ŽTS „ Hrvatice“ Požega

KUU „ Voćin“ Voćin


Na temelju Odluke o javnim priznanjima koju je Općinsko vijeće Općine Voćin, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin  01. kolovoza 2015. godine, oglašava

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2016. godini.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima ( Službeni glasnik broj 03 /11 ) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin 01. kolovoza 2016. godine oglašava

J A V N I   P O Z I V
za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja
 Općine Voćin u 2016. godini

I

Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2016. godini.

II

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin mogu podnijeti:


1.         1/3 članova Općinskog vijeća Općine Voćin,

2.         Općinski načelnik,

3.         najmanje tri udruge s područja Općine Voćin,

4.         najmanje 50 građana s područja Općine Voćin.

III

Javna priznanja Općine su:

1.         Priznanje počasnog građanina Općine Voćin

2.         Nagrada za životno djelo Općine Voćin,

3.         Plaketa Općine Voćin,

4.         Zahvala Općine Voćin.

IV

Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin podnosi se u pisanom obliku sa obrazloženjem Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin.

 Prijedlog za dodjelu nagrada obvezno sadrži:

-           ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

-           prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

-           ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: kandidat)

-           životopis kandidata

-           naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže

-           pisano obrazloženje i opis značajnijih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog     priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

V

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja podnosi se Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na adresu: OPĆINA VOĆIN, TRG GOSPE VOĆINSKE 11,  33 522 VOĆIN, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NAGRADU OPĆINE " NE OTVARAJ".

 
OBJAVA BIRAČIMA

Tekst Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor u nastavku;

OBJAVA_BIRAČIMA_2016.pdfPoziv za sudjelovanje u Projektu „Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije“

 

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike s područja općine Voćin da se jave za sudjelovanje u Projektu „Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije“.

 

Krajnji korisnici snose 78,50 kuna odnosno 20 % troška od ukupne cijene uzorka – 392,50 kuna. U cijenu je uračunato: uzimanje uzoraka na terenu, dostava uzoraka u laboratorij, laboratorijska analiza uzorka tla, interpretacija rezultata i preporuke gnojidbe.

 

Prijave se primaju u Općini Voćin ili na telefon 033/565-030, zaključno do 22. srpnja 2016. godine. Potrebno je pripremiti slijedeće podatke: ime i prezime, adresa, kontakt  telefon i broj katastarske čestice za uzimanje uzorka.KLASA: 320-02/16-05/61

URBROJ: 370-10-16-3

Slavonski Brod, 30.06.2016.

 

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

 

O B A V I J E S T

 

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

Tekst obavijesti u nastavku;1-7-2016-Objava-Općina_Voćin.pdf

1-7-2016-Objava-Općina_Voćin1.pdf

1-7-2016-Objava-Općina_Voćin2.pdf


1-7-2016-Objava-Općina_Voćin3.pdf


Na temelju članka 13. i 15. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin  br. 07/09.) i članka 1. Odluke o utvr¿'ivanju cijena  zemljišta u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin  br. 05/15.), Općinski načelnik Općine Voćin, 31. svibnja 2016. godine, raspisuje


 JAVNI  NATJEČAJ

 za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin


Tekst natječaja u nastavku:


Javni_natječaj_za_prodaju_zemljišta_u_PZ_Iskra_2016.pdf
Sretan Uskrs i radosne uskrsne blagdane, ugodne obiteljske trenutke provedene u miru i Božjem blagoslovu, svim žiteljima Općine Voćin žele 
zaposlenici općine, predsjednik Općinskog vijeća Općine Voćin,

zamjenik općinskog načelnika

i općinski načelnik Predrag Filić.


Sretan_Uskrs.pdfNa temelju članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin  br. 07/09.) i članka 1. Odluke o utvrđivanju cijena  zemljišta u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin,( KLASA: 311-01/15-01/04, URBROJ: 2189/11-15-01-1,  od 27. 11. 2015.) Općinski načelnik Općine Voćin, 22. 12. 2015. godine, raspisuje

 JAVNI  NATJEČAJ


 za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni ISKRA

Općine Voćin


 I.

Javnom natječaju izlaže se sljedeće zemljište u k.o. Voćin:


 - građevinske parcele (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin.


Tekst javnog natječaja u nastavku:


Javni_natječaj_za_prodaju_zemljišta_u_Poduzetničkoj_zoni_ISKRA_Voćin.pdfCjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Voćin od 2015. do 2025. godine
-  n/p korisnicima općinskog proračuna

-  svima


Predmet: Uputa za  izradu  Prijedloga proračuna Općine Voćin      za   razdoblje 2016. " 2018. godine


Sukladno  Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15.)  dostavljamo Vam Upute za izradu proračuna Općine Voćin za razdoblje 2016.-2018. godine s potrebnim prilozima.


Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom.


Proračunski korisnici obvezni su prijedloge financijskih planova dostaviti Jedinstvenom upravnom  odjelu  do  30. listopada 2015. godine.


Upute za izradu proračuna Općine Voćin za razdoblje 2016.-2018. godine i prilozi s obrascima dostavit će se pismenim putem, a mogu se preuzeti i s internetskih stranica Općine Voćin " www.vocin.hr


 Obrazac_za_korisnike_proracuna_-_UDRUGE_za_2016.doc
Objava biračima o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor


Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 8. studenoga 2015. godine, a u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u subotu 07. studenoga 2015.
Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2015./2016.

Općinski načelnik Općine Voćin sukladno odredbi članka 6. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori studentima ( Službeni glasnik broj 1/05. i 6/09. ) 01.10.2015. objavljuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2015./2016.
Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijske potpore je 31. listopad 2015. godine. Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, s naznakom – za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI.
Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u pdf formatu. 

Natjecaj_za_dodjelu_financijske_potpore_redovnim_studentima_u_akademskoj_godini_2015-2016.pdf
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 164/45.), članka 8. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 7/09. ), Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Tekst u nastavku;

Natjecaj_za_davanje_u_zakup_poslovnih_prostora_-_srpanj_2015.pdf


Obavijest o poništenju natječaja u nastavku 06.07.2015.

Općinski načelnik obavještava ponuditelje da se javni natječaj za zakup poslovnih prostorija pod rednim brojem, 1, 2 i 4 poništava sukladno točki 19. Javnog natječaja.

Tekst odluke u nastavku;

Odluka_o_poništenju_javnog_natječaja.pdfNa temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 164/45.), članka 8. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 7/09. ), Općinski načelnik Općine Voćin donosi Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Cjeloviti tekst natječaja sa svim podacima o poslovnim prostorima i uvjetima natječa  možete preuzeti u nastavku;

NAPOMENA; točka 8. u tekstu natječaja primjenjuje se samo na lokal pod rednim brojem 1.

Javni_natječaj_za_davanje_u_zakup_poslovnih_prostora_u_vlasništvu_Općine_Voćin.pdf

Obavijest o poništenju natječaja u nastavku 06.07.2015.

Općinski načelnik obavještava ponuditelje da se javni natječaj za zakup poslovnih prostorija poništava sukladno točki 20. Javnog natječaja KLASA: 372-03/15-01/02, URBROJ: 2189/11-02-15-1 Voćin, 11. lipnja 2015. godine zbog ne udovoljavanja formalnih uvjeta.
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

 O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin. koje je označeno kao:

k.č.br. 504, u k.o. Ćeralije, oranica,površine 0,7897 ha, tržišna cijena iznosi 7.168,11kn

Ovdje možete preuzeti obavijest;

8_6_2015_Obavijest_o_podnesenom_valjanom_zahtjevu_prodaje_Općina_Voćin.pdfO B A V I J E S T

             Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području  Općine Voćin da je Župan Virovitičko - podravske Županije donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane prevelikom količinom oborina - naplavine za područje Općine na svim poljoprivrednim kulturama ( Žitarice, industrijsko bilje, povrće, krmno bilje, livade i pašnjaci ), stoci, trajnim nasadima, graÄ‘evinskim objektima ( stambeni objekti i gospodarske graÄ‘evine te oprema ) i prometnoj infrastrukturi. 

            Štete se mogu prijaviti na obrascima koji se mogu podići u Općini Voćin.

Prilikom ispunjavanja obrasca u prostoru za opis imovine na kojoj je nastala šteta, potrebno je upisati broj katastarske kulture čestice, površinu i kulturu koja je zasijana, odnosno zasaÄ‘ena na kojoj je nastala šteta.

            Ispunjeni obrasci predaju se u Općini Voćin najkasnije do 10. lipnja 2015. godine.

            Po zaprimljenim prijavama Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na terenu će izvršiti procjenu šteta.

                                                                                  OPĆINA VOĆIN
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

Dokument u nastavku;
02_06_2015_Obavijest_o_podnesenom_valjanom_zahtjevu_prodaje_općina_Voćin.pdfREZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VOĆIN

Ovdje moŽete preuzeti dokument;

REZULTATI_IZBORA_ZA_ČLANOVE_VIJEĆA_SRPSKE_NACIONALNE_MANJINE_U_OPĆINI_VOĆIN.pdfIZBORNA LISTA I RJEÅ ENJE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆASRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE VOĆIN

IZBORNA_LISTA.pdfNa temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju kč.br. 129/2 i 130/2, upisane u zk. ul. br. 2326, k.o. Ćeralije, KLASA: 943-01/15-01/03, URBROJ: 2189/11-15-2, od 28. travnja 2015.g., Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Voćin


- ovdje moŽete preuzeti cijeli tekst Natječaja;
 Stranica_1.PDF
Stranica_2.PDFDEŽURSTVO OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE VOĆIN

SUBOTA 09.05.2015. od 09,00 do 13,00 sati

NEDJELJA 10.05.2015. od 09,00 do 13,00 sati

PONEDJELJAK 11.05.2015. od 09,00 do 20,00 sati

UTORAK 12.05.2015. od 09,00 do 24,00 sati

KONTAKT:

095/833-5993 Dalibor Klement

098/900-1634 Dani Masri

091/199-6002 Sanja Jozić
OBJAVA BIRAČIMA

- odrŽavanje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave).

 OVDJE  MOŽETE  PREUZETI  CIJELI  TEKST

Objava_biracima_2015.pdfOpćinski vijećnik izabran s liste grupe birača - Simon Vicić
-  Izvješće RN-SP-2015. god.
-  Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog  
   djelovanja 2015. god.
PRILOG:
Simon_Vicić_-_IZVJEŠćE_RN-SP-2015._god..xls
Simon_Vicić_-_Izvješće_o_primljenim_donacijama_za_potporu_političkog_djelovanja_2015..xlsTemeljem članka 30.  Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 02/13. ), a u svezi sa člankom 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo je na 14. sjednici 23. veljače 2015. godine

O D L U K U

o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih financijskih

pomoći socijalno ugroženim građanima

Tekst Odluke u prilogu;
Odluka_o_uvjetima_i_načinu_dodjele_jednokratne_financijskih_pomoći_socijalno_ugroženim_građanima,_str.1..PDF
Odluka_o_uvjetima_i_načinu_dodjele_jednokratne_financijskih_pomoći_socijalno_ugroženim_građanima,_str.2.PDFObavijest o dodjeli ugovora o radovima (WORKS CONTRACT AWARD NOTICE) biti će objavljena u Narodnim Novinama dana 27. kolovoza 2014. Godine. Ista obavijest bit će objavljena u Večernjem listu na dan 27. kolovoza 2014. godine.

d9_awardnoticemanual_en.doc

Sretan Uskrs i radosne uskrsne blagdane, ugodne obiteljske trenutke provedene u miru i Božjem blagoslovu, svim žiteljima Općine Voćin žele
zaposlenici općine,

zamjenik općinskog načelnika

i općinski načelnik Predrag Filić.

Visoka škola u Virovitici u četvrtak 19. ožujka 2015. godine će održati Dan otvorenih vrata namijenjen budućim studentima, roditeljima, poslodavcima i široj javnosti.

Program dana otvorenih vrata VŠMI,
Dan_otvorenih_vrata__VSMTI.docxGODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠćA NEZAVISNIH VIJEćNIKA ZA 2014
Simon Vicić
đora đorđević

Simon_Vicić.zip

đORA_đORđEVIć.zipDJEčJI VRTIć „JELENKO"
                VOćIN
    Trg Gospe Voćinske 2.
            33522 Voćin


OBAVIJEST KANDIDATIMA
sudionicima natječaja

u svezi natječaja objavljenog u WEB stranicama i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Slatina od 30. siječnja 2015. godine, za  zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto kuhar , zbog zamjene do povratka s rodiljinog dopusta zaposlenice.

Prilog: Obavijest kandidatima. Obavijest_kandidatima_-_sudionicima_natječaja_-_kuharica.jpg
Virovitičko-podravska županija će prvih 500 polaznika sufinancirati sa 100,00 kn.

Božićna čestitka U ime općinskog vijeća, zaposlenika i svoje osobno ime svim žiteljima općine Voćin želim Blagoslovljen Božić i uspješnu Novu 2015. godinu. Načelnik Predrag FilićJAVNI   POZIV

za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište na području Općine Voćin s pripadajućim prilozima. Javni poziv je objavljen na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište sa svim pripadajućim prilozima.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).

11-12-2014-Javni_poziv_Voćin.pdfPrilog_2_popis_dokumentacije_final.pdfPrilog_3.pdfUPUTE_ZA_ISPUNJAVANJE_GOSPODARSKOG_PROGRAMA_FINAL-20-11-2013.pdfPrilog_1_Obrasci_gospodarskog_programa-7-11-2014.xlsObjavu biračima vezano za raspisivanje izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

Objava_biracima.pdf-  n/p korisnicima općinskog proračuna

 -  svima

Predmet: Uputa za  izradu  Prijedloga proračuna Općine Voćin za razdoblje 2015 – 2017. godine

Sukladno  Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12) dostavljamo vam Upute za izradu proračuna Općine Voćin za razdoblje 2015.-2017. godine s potrebnim prilozima.

Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje  proračuna, odnosno financijskog plana.

Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom.

Proračunski korisnici obvezni su prijedloge financijskih planova dostaviti Jedinstvenom upravnom  odjelu  do  05. studenog 2014. godine.

Upute za izradu proračuna Općine Voćin za razdoblje 2015.-2017. godine i prilozi s obrascima dostavit će se pismenim putem, a mogu se preuzeti i s internetskih stranica Općine Voćinwww.vocin.hr

 Privitak: Prijavnica_za_program_javnih_potreba_udruga_za_2015._godinu.doc
Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini


Pregled_sklopljenih_ugovora_u_2013..doc