Novosti

Izvješće o utrošku sredstava za provedbu izb ora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u općini VoćinDatum objave: 06.06.2019.
Objavljeno 09. svibnja 2019. godine


Općinsko izborno povjerenstvo Općine Voćin objavljuje konačnu Odluku o rezultatima izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine u Općini Voćin, kako slijedi:


Cijeli dokument pročitajte na poveznici ispod:


Konačna_odluka_2019.PDFObjavljeno 07. svibnja 2019. godine

 

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i 115/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

 

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

 

k.č.br. 560/1 u k.o. Lisičine, oranica, površine 6319 m² (0,6319 ha), tržišna cijena iznosi 10.426,35 kn.

 

Cijeli dokument pročitajte na poveznici ispod:

 

k.o._Lisičine_07.05.2019.pdfOpćinsko izborno povjerenstvo Općine Voćin objavljuje rezultatr izbora za članove/predstavnike nacionalnih manjina za Općinu Voćin kako slijedi:

 

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Voćin

 

Cijeli dokument pročitajte na poveznici ispod:

 

Odluka_o_rezultatima_izbora_članova_vijeća_srp._nac._manjine_2019.pdfNa temelju čl. 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN br. 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Voćin donosi

 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA


Cijeli dokument pročitajte na poveznici ispod:


Rješenje_o_određivanju_biračkih_mjesta_2019..PDFNa osnovi članka 19., članka 20. stavka 1. podstavka 1. i stavka 4. te članka 41. točke 4 Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih  ("Narodne novine", broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Voćin sastavilo je i objavljuje

 

 

ZBIRNU LISTU KANDIDATA

ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE UOPĆINI VOĆINUCijeli dokument u PDF formatu možete vidjeti na poveznici ispod:
Na osnovi članka 18. stavka 1. i 2., članka 20. stavka 1., 2. i 4. te članka 41. točke 4.  Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvoOpćine VOĆIN, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

 

PRAVOVALJANU

LISTU KANDIDATAZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VOĆINU

 


Cijeli dokument u PDF formatu možete vidjeti na poveznici ispod:
Objavljeno 16. travnja 2019. godine u 13,18 h

Objava biračima:

Izbori za Europski parlament 26. svibnja
OBJAVA_BIRAČIMA-EU_IZBORI_2019..PDFOpćinski načelnik Općine Voćin, objavio je Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Voćin.


Krajnji rok za dostavu ponuda je 28. ožujka 2019. godine do 11,00 sati. Javno otvaranje ponuda izvršit će se 28. ožujka 2019. godine do 11,00 sati, na adresi Trg Gospe Voćinske 11, u prostorijama Općine Voćin.


Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.


2.__Natječaj_za_prodaju_poslovnog_prostora_u_vlasništvu_Općine_Voćin.pdf26.11.2018.


Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje
 
 
O B A V I J E S T 

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

k.č.br. 647 u k.o.  Rijenci, voćnjak površine 2046 m² (0,2046 ha), tržišna cijena iznosi 3.764,64 kn


Tekst obavijesti u nastavku:k.o._Rijenci_26.11.2018..pdfTemeljem članka 54. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 1/18.), i članka 6. Pravilnika o poticaju razvoja pčelarstva  na području općine Voćin u 2018. godini, KLASA: 302-01/18-01/01, URBROJ: 2189/11-01-18-01, od 16. studenog 2018. godine,  Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 JAVNI  POZIV

 o dodjeli potpora za razvoj pčelarstva na području

Općine Voćin  u 2018. godini


Tekst poziva:  Javni_poziv_2018..pdfZahtjev i izjave:
Izjava_da_korisnik_nije_u_sustavu_PDV-a_2018.docNa temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (Narodne  novine,  broj  20/18),  članka  50. stavka  3.  Zakona  o  poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede, objavljuje

 

O B A V I J E S T

 

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin, koje je označeno kao:

 

k.č.br. 3005 u k.o.  Gornje Kusonje, livada

površine 5136 m² (0,5136 ha), tržišna cijena iznosi 6.522,72 kn

 

tekst obavijesti u nastavku:


k.o._Gornje_Kusonje_20.11.2018..pdfMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) ¿" 2“

 

Tekst poziva u nastavku:


Objava_Ministarstvo_gospodarstva_Poziv_IKT_2.docx9. 11. 2018.

Prostorni plan Parka prirode Papuk

Nositelj izrade Prostornog plana Parka prirode Papuk je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure¿'enja a koordinator izrade Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Za više infomacija o postupku izrade plana i strateške procjene utjecana na okoliš slijedite niže navedene poveznice:

Javna_rasprava_o_Strateškoj_stidiji_utjecaja_na_okoliš_Prostornog_plana_Parka_prirode_Papuk.pdf26. 10. 2018.

 

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

 

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

 

k.č.br. 2988 u k.o.  Gornje Kusonje, livada,

 površine 5640 m² (0,5640 ha), tržišna cijena iznosi 6.373,20 kn

 

 

Tekst obavijesti u nastavku:k.o._Gornje_Kusonje_26.10.2018..pdfP O Z I V
NA RADIONICU PCM-A

LAG Marinianis poziva na prijavu sve zainteresirane za pohađanje certificiranog predavanja PSM (Upravljanje projektnim ciklusom) financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz provedbu projekta LAGam - lokalna akcijska grupa - aktivni mladi.

Uvjet prijavitelja je minimalno završena viša stručna sprema te da ima do 29 godina.

Potrebno se javiti u ured Lag-a Marinianis (Trg Svetog Josipa 1, Slatina) ili na broj telefona 033/729-045 do 29. listopada 2018. godine.Obavijest o provedbi jesenske deratizacije na području

Općine Voćin
Djelatnici tvrtke Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju provoditi će sustavnu deratizaciju na području općine Voćin dana 15. i 16. listopada 2018. godine.


Obavijest_-_deratizacija_na_području_Općine_Voćin_2018.pdf 

JAVNI  POZIV

 

nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u k.o. Voćin, u naselju Voćinu ulici u ulici Vukovarska

od kućnog broja 13 do kućnog broja 27.

 

 

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u k.o. Voćin, u naselju Voćin u ulici Vukovarska od kućnog broja 13 do kućnog broja 27, da Općina Voćin kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste.

 

Snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste sa geodetskim elaboratom izvedenog stanja nerazvrstane ceste biti će izvedeni temeljem Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/2011., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14. člancima 123-133.) i Uputom središnjeg ureda DGU-a, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine.

 

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestom, odnosno jedinica lokalne samouprave započeti će s obilježavanjem granica građevinskog zemljišta na kojem je izgrađena cesta dana 28. 08. 2018. god., uz stručnu pomoć Zorana Jambrović, dipl.ing.geod. ovlaštenog inženjera geodezije, predstavnika tvrtke GEOing d.o.o. iz Osijeka, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 

Zainteresirani mogu izvršiti uvid u pregledni prikaz trase 31. 08. do  14. 09. 2018. god., te iskazati svoj interes za omogućavanje uvida u geodetski elaborat izvedenog stanja pozivom, po završetku njegove izrade, u prostorijama Općine Voćin, ul. Trg Gospe Voćinske 11, Voćin.

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Predrag Filić, dipl.ing.šum.Na temelju Odluke o javnim priznanjima , Općine Voćin  06. kolovoza 2018. godine, oglašava

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2018. godini.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima ( Službeni glasnik broj 03 /11 ) Općine Voćin, oglašava

 

J A V N I   P O Z I V

 

za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja
 Općine Voćin u 2018. godini

I

Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2018. godini.

II

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin mogu podnijeti:


1.         1/3 članova Općinskog vijeća Općine Voćin,

2.         Općinski načelnik,

3.         najmanje tri udruge s područja Općine Voćin,

4.         najmanje 50 građana s područja Općine Voćin.

III

Javna priznanja Općine su:

1.         Priznanje počasnog građanina Općine Voćin

2.         Nagrada za životno djelo Općine Voćin,

3.         Plaketa Općine Voćin,

4.         Zahvala Općine Voćin.

IV

Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin podnosi se u pisanom obliku sa obrazloženjem Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin.

Prijedlog za dodjelu nagrada obvezno sadrži:

-           ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

-           prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

-           ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: kandidat)

-           životopis kandidata

-           naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže

-           pisano obrazloženje i opis značajnijih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

V

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja podnosi se Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na adresu: OPĆINA VOĆIN, TRG GOSPE VOĆINSKE 11,  33 522 VOĆIN, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NAGRADU OPĆINE " NE OTVARAJ".
Općina Voćin izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Voćin.

Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 17. svibnja 2018. do 01. lipnja 2018. godine, izvršiti radnim danom od 9.00 - 13.00 sati u prostorijama Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin.

Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom nalazi se i na Internet stranici Općine Voćin www.vocin.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida.

O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Voćin u roku od 15 dana.


PRILOG_1.pdf


PRPZ_Voćin.docxNaziv projekta: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Jelenko na adresi Trg Gospe Voćinske 2, Voćin


 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.2.1.03.0052


Naziv korisnika: Općina Voćin, Trg Gospe Voćinske 11,


Ukupna vrijednost projekta: 666.879,31 kuna


Iznos bespovratnih sredstava: 311.104,85 kuna


Razdoblje provedbe projekta: studeni 2016. god. siječanj 2019. godine

 

Projektom su predviđene dvije građevinske mjere za poboljšanje toplinske zaštite ovojnice (zahvat na vanjskim zidovima i stropu prema negrijanom prostoru) i promjena vanjske stolarije te jedna elektrotehnička mjera - rekonstrukcija elektroinstalacija s naglaskom na novu energetski učinkovitu rasvjetu. Cilj projekta je energetskom obnovom zgrade smanjiti potrošnju energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.

 

Kontakt osobe za više informacija:

 

Simodejan Perić, pročelnik JUO, voditelj projekta

opcinavocin@net.hr
Povjerenstvo za provedbu oglasa, na temelju članka 20. stavka 4. točke 5. i članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj NN 86/08, 61/11, 04/18), podnosi pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Voćin

                       

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA


za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin na radno mjesto:

Viši upravni referent za poslove lokalne samouprave


tekst izvješća u nastavku:

Izvješće_o_provedenom_postupku.PDF30. ožujka 2018.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

 

KLASA: 112-03/18-01/02

URBROJ:2189/11-04-18-12

Voćin, 30. ožujka 2018.

 

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME  NA RADNO MJESTO

-  VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE (1 IZVRŠITELJ/ICA)

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na odre¿'eno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (porodiljni dopust) u Općinu Voćin, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19. ožujka 2018. godine, oglasnoj ploči Općine Voćin i Internet stranicama Općine Voćin da će se intervju provesti u srijedu, 04. travnja 2018. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Općne Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin.


Kandidati koji su uspješno položili pisanu provjeru su:


1. Ana Križetić, Vinogradska 125, Nova Bukovica

2. Helena Dereš. Z. Frankopana 13, Nova Bukovica.


Povjerenstvo  kroz razgovor s kandidatima utvr¿'uje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Općini Voćin. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.


Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvr¿'uje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.


 

                                                                POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
Sretan Uskrs i radosne uskrsne blagdane, ugodne obiteljske trenutke provedene u miru i Božjem blagoslovu, svim žiteljima Općine Voćin žele 
zaposlenici općine, predsjednik Općinskog vijeća Općine Voćin,

zamjenik općinskog načelnika

i općinski načelnik Predrag Filić.

 
28. ožujka 2018.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa 

KLASA: 112-03/18-01/02

URBROJ:2189/11-04-18-11
Voćin, 28. ožujka 2018.

 

O B A V I J E S T

O PRISTIGLIM ZAMOLBAMA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME  NA RADNO MJESTO

-  VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE (1 IZVRŠITELJ/ICA) 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (porodiljni dopust) u Općinu Voćin, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19. ožujka 2018. godine, oglasnoj ploči Općine Voćin i Internet stranicama Općine Voćin da je Povjerenstvo za provedbu oglasa dana 28. ožujka 2018. godine razmotrilo pristigle pisane zamolbe.

Povjerenstvo je utvrdilo da je do isteka roka za dostavu pisanih zamolbi za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin na radno mjesto: Viši upravni referent za poslove lokalne samouprave, zaprimljeno pet ( 5 ) pisanih zamolbi kandidata od čega četiri ( 4 ) ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa.

Slijedom navedenog, pozivaju se sljedeći kandidati na prethodnu provjeru znanja (pisani test) koja će se održati dana 30. ožujka 2018. godine (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin kako je navedeno u Obavijesti od 26. ožujka 2018. godine:

 

1. Ana Križetić, Vinogradska 125, Nova Bukovica

2. Željka Znamenaček Martić, Daruvarski Brestovac 162, Daruvar

3. Nikolina Milković, Petra Berislavića 65, Virovitica

4. Helena Dereš, Z. Frankopana 13, Nova Bukovica

 

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

                                                                      POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

26.03.2018.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa 

KLASA: 112-03/18-01/02

URBROJ:2189/11-04-18-4
Voćin, 26. ožujka 2018.


O B A V I J E S T

O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME  NA RADNO MJESTO

-  VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE (1 IZVRŠITELJ/ICA) 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (porodiljni dopust) u Općinu Voćin, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19. ožujka 2018. godine, oglasnoj ploči Općine Voćin i Internet stranicama Općine Voćin da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati dana 30. ožujka 2018. godine (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin.


Obavijest_o_testiranju_kandidata.docx22. ožujka 2018.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u

službu na odre¿'eno vrijeme radi zamjene

duže vrijeme odsutne službenice

 

O B A V I J  E S T


KANDIDATIMA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DUŽE VRIJEME ODSUTNE SLUŽBENICE (PORODILJNI DOPUST)  


u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin na radno mjesto: Viši upravni referent za poslove lokalne samouprave (1 IZVRŠITELJ/ICA) 


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Voćin objavio je oglas za prijam u službu službenika na odre¿'eno, puno radno vrijeme na radno mjesto ¿" VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, 1 izvršitelj/ica.

Oglas je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Općine Voćin i Internet stranici Općine Voćin http://www.vocin.hr/natjecaji, dana 19. ožujka 2018. godine.

Na temelju članka 19. stavka 6. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Općina Voćin obavještava kandidate:

 

Tekst Obavijesti u nastavku:Obavijest_kandidatima.docxObavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Voćin


Obavještavaju se mještani da će djelatnici tvrtke Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju provoditi sustavnu deratizaciju na području općine Voćin u periodu od 22. ožujka do 23. ožujka 2018. godine.


Obavijest_deratizacija_Općine_Voćin_15032018.PDFVoćin, 12. ožujka 2018.

 

O B A V I J E S T

           

Obavještavamo sve zainteresirane poljoprivrednike na području Općine Voćin, a posebno proizvođače koji se žele preusmjeriti na ekološku proizvodnju da će tvrtka Eko Razvoj d.o.o. za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda ovlaštena od Ministarstva poljoprivrede za postupak kontrole i certificiranja ekoloških proizvoda, održati sastanak pod nazivom „Kako postati ekološki proizvođač“ dana 14. ožujka 2018. godine u 11:00 sati u vijećnici Općine Voćin.

 

Teme:

1. Ekološka poljoprivreda i kontrolno tijelo

2. Postupak uključenja u ekološku proizvodnju (Koraci do eko znaka)

3. Zakonska regulativa
Voćin, 27. veljače 2018.

 

 

O B A V I J E S T

           

Obavještavamo sve zainteresirane poljoprivrednike da se sastanak pod nazivom „Kako postati ekološki proizvođač“ zakazan za dana 28. veljače 2018. godine u 11:00 sati u vijećnici Općine Voćin, ODGAĐA zbog loših vremenskih uvjeta na prometnicama.

 

O novom terminu sastanka bit ćete pravovremeno obavješteni idući tjedan.

 

Hvala na razumijevanju!
Voćin, 26. veljače 2018.


O B A V I J E S T

           

Obavještavamo sve zainteresirane poljoprivrednike na području Općine Voćin, a posebno proizvodače koji se žele preusmjeriti na ekološku proizvodnju da će tvrtka Eko Razvoj d.o.o. za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda ovlaštena od Ministarstva poljoprivrede za postupak kontrole i certificiranja ekoloških proizvoda, održati sastanak pod nazivom „Kako postati ekološki proizvodač“ dana 28. veljače 2018. godine u 11:00 sati u vijećnici Općine Voćin.


 Teme:

1. Ekološka poljoprivreda i kontrolno tijelo

2. Postupak uključenja u ekološku proizvodnju (Koraci do eko znaka)

3. Zakonska regulativa

17.01.2018.


Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje


O B A V I J E S T


o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Voćin.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:


k.č.br. 1529/2 u k.o. Voćin, oranica,

               površine 0,2828 ha, tržišna cijena iznosi 5.335,30 kn.


Tekst obavijesti u nastavku:

Obavijest_općina_Voćin.docxNa temelju Odluke o prodaji rabljenog službenog vozila - osobnog automobila (KLASA: 406-03/17-01/01, URBROJ: 2189/11-01-17-1, od 01. prosinca 2017.), Povjerenstvo provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog službenog vozila - osobnog automobila u vlasništvu Općine Voćin

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je prodaja rabljenog službenog vozila-osobnog automobila u vlasništvu Općine Voćin, kako slijedi:

vrsta vozila: osobni automobil,
marka: Volkswagen, tip vozila: Golf 5 plus,
model vozila: 1,9 TDI,
boja vozila: crvena s efektom,
broj šasije: WVWZZZ1KZ5W567270,
oblik karoserije: zatvoreni,
broj osovina: 2, vrsta motora: diesel – EURO IV,
snaga motora u Kw: 77,
radni obujam motora u cm3: 1896 cm3,
u prometu od 2005. godine,
registriran do 21. 07. 2018. g.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 19.630,00 kn

Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u pdf formatu.

Natječaj_za_prodaju_rabljenog_službenog_vozila_u_vlasništvu_Općine.pdf23.10.2017.


Poštovani,

           

čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika, odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana te za svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima proračuna odnosno financijskog plana. 

 

Jedinice lokalne i područne samouprave obvezne su provjeriti kod proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti da li su zaista poštovana načela zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava te da je uspostavljen i da funkcionira, učinkovit i djelotvoran sustav financijskog upravljanja i kontrola.

 

            Slijedom navedenog pozivamo Vas da nam najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostavite financijsko izvješće o radu za 2017. godinu i plan aktivnosti za 2018. godinu za Vašu udrugu, odnosno društvo. ( privitak: Obrazac završnog izvješća o realiziranim programima i namjenskom korištenju sredstava iz proračuna Općine Voćin u 2017. godini i plan aktivnosti za 2018. godinu )


Udruge_-_Obrazac_financijskog_izvješća_za_2017._i_plan_aktivnosti_za_2018..docNa temelju Odluke o prodaji nekretnina u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin, KLASA: 944-01/17-01/01, URBROJ: 2189/11-01-17-1, od 13. rujna 2017.g., Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin

 


Cijeli tekst natječaja u nastavku:


2._Javni_natječaj_za_prodaju_zemljišta_u_PZ_Iskra_2017.docObavijest o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Voćin

Obavještavaju se mještani da će djelatnici tvrtke Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju provoditi sustavnu deratizaciju na području općine Voćin od 30. listopada do 02. studenog 2017. godine.

 

Obavijest_deratizacija_Općine_Voćin_17102017.PDF13.10.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

 

O B A V I J E S T

 

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

 

k.č.br. 576/2 u k.o. Ćeralije, livada,

 

 površine 0,1435 ha, tržišna cijena iznosi 1.302,55 kn.


Tekst objave u nastavku:
Obavijest_o_prodaji_-_Općina_Voćin,_k.o._Ćeralije.docxPoziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području općine Voćin

21.08.2017

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/2016), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave, dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Odredbe Zakona o lokalnim porezima kojima se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, stoga se pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine da, radi ustrojavanja i vo¿'enja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvr¿'ivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine počevši od 01. siječnja 2018. godine, ovom tijelu najkasnije do 30. rujna 2017. godine dostave (osobno predajom u pisarnici općine, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: opcinavocin@net.hr) podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na dolje priloženom obrascu.

Obrazac je dostupan u nastavku.


OBAVIJEST.docx

Obrazac_-_poslovni_prostor.doc

Obrazac_-_stambeni_prostor_1.docNa temelju Odluke o javnim priznanjima , Općine Voćin  11. kolovoza 2017. godine, oglašava

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2017. godini.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima ( Službeni glasnik broj 03 /11 ) Općine Voćin, oglašava


J A V N I   P O Z I V


za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja
 Općine Voćin u 2017. godini

I

Pozivaju se gra¿'ani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2016. godini.

II

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin mogu podnijeti:


1.         1/3 članova Općinskog vijeća Općine Voćin,

2.         Općinski načelnik,

3.         najmanje tri udruge s područja Općine Voćin,

4.         najmanje 50 gra¿'ana s područja Općine Voćin.

III

Javna priznanja Općine su:

1.         Priznanje počasnog gra¿'anina Općine Voćin

2.         Nagrada za životno djelo Općine Voćin,

3.         Plaketa Općine Voćin,

4.         Zahvala Općine Voćin.

IV

Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin podnosi se u pisanom obliku sa obrazloženjem Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin.

 Prijedlog za dodjelu nagrada obvezno sadrži:

-           ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

-           prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

-           ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: kandidat)

-           životopis kandidata

-           naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže

-           pisano obrazloženje i opis značajnijih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

V

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja podnosi se Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na adresu: OPĆINA VOĆIN, TRG GOSPE VOĆINSKE 11,  33 522 VOĆIN, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NAGRADU OPĆINE " NE OTVARAJ".
U Voćinu, 10. kolovoza 2017.

 

 

O B A V I J E S T

 


         Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području Općine Voćin da je župan Virovitičko - podravske županije donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode SUŠA za područje Općine Voćin na svim poljoprivrednim kulturama ( ratarskim, povrtlarskim, industrijskim ) i trajnim nasadima koji se trenutno nalaze u najosjetljivijoj fazi vegetacijskog ciklusa.

        

Štete se mogu prijaviti na obrascima EN - P koji se mogu podići u prostorijama Općine.

 

Prilikom ispunjavanja obrasca u prostoru za opis imovine na kojoj je nastala šteta, potrebno je upisati broj katastarske čestice, površinu i kulturu koja je zasijana, odnosno zasa¿'ena i broj sadnica.

 

Podnositelji prijava su dužni uz prijavu dostaviti presliku osobne iskaznice, presliku bankovne kartice, presliku posjedovnog ili vlasničkog lista, presliku zahtjeva za ostvarivanje potpora za 2017. godinu.


          Ispunjeni obrasci predaju se u Općini najkasnije do 18. kolovoza 2017. godine.